nieuws

Beloon werknemer zonder auto

Instroom

Werknemers die de auto laten staan moeten fiscaal worden beloond. Dat stellen 52 grote werkgevers voor.

Beloon werknemer zonder auto

De werkgevers – verenigd in werkgroep b50 – deden staatsecretaris Frans Weekers van Financiën voorstellen om files te bestrijden.

Het rapport doet voorstellen voor fiscale filebestrijding voor werknemers met en zonder auto van de zaak. Voor werknemers met auto van de zaak wordt een bonus/malus leasebudget voorgesteld. Hierbij wordt de werknemer door middel van een variabele kostenvergoeding gestimuleerd om minder en zuiniger te rijden of met het openbaar vervoer te reizen. Als de werknemer hierdoor tegen lagere kosten kan reizen, dan kan hij de ‘winst' in eigen zak steken.

Werknemers zonder auto van de zaak, zouden een persoonlijk mobiliteitsbudget moeten krijgen.

Geprikkeld
Met dit voorstel krijgt de werkgever de mogelijkheid om heel concreet te sturen op het aantal reizen en de wijze van vervoer. Werkgevers en werknemers kunnen zo worden geprikkeld zich af te vragen of een reis wel noodzakelijk is en of de auto wel het geëigende middel is om de reis te maken.

Wel is er voor dit voorstel een stelselwijziging nodig. Weekers noemde de plannen interessant en gaat ze nader bestuderen.

Reageer op dit artikel