nieuws

De Krom vraagt meer inzet werkgevers

Instroom

Te veel mensen staan in Nederland aan de kant, terwijl ze wel kunnen werken. Dat stelt staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij de presentatie van de Wet werken naar vermogen (WWNV). Hij vraagt om een omslag in het denken van werkgevers en werknemers.

De Krom vraagt meer inzet werkgevers

De WWVN is vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd. De Krom belooft maatregelen te zullen nemen die het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Een voorbeeld is het nieuwe instrument loondispensatie. Hierdoor betalen werkgevers straks alleen het gedeelte dat deze werknemers ook daadwerkelijk produceren. De overheid vult dat dan aan tot maximaal het minimum loon. 

Bij de presentatie van het wetsontwerp kondigde staatssecretaris De Krom verder aan dat het ministerie een topconferentie organiseert samen met werkgeversorganisatie VNO-NCW en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Hiervoor worden alle partijen uitgenodigd die betrokken zijn bij het aan werk helpen van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
Met VNO-NCW zijn ook afspraken gemaakt over het beschikbaar stellen van vijfduizend extra werkervaringsplaatsen voor mensen uit deze doelgroep.

Reageer op dit artikel