nieuws

Mystery guest checkt discriminatie

Instroom

Mystery guest checkt discriminatie

Uitzenders gaan mystery guests inzetten om te bezien of er in de branche wordt gediscrimineerd.

Staatssecretaris Krom heeft met de  Algemene Bond Uitzendondernemingen, de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen,  en vertegenwoordigers van het landelijk Overleg Minderheden gesproken over de maatregelen tegen discriminatie. Hij gaf hierin aan dat de aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt primair de verantwoordelijkheid is van werkgevers, werknemers en etnische minderheden zelf.

Dit gesprek vond plaats naar aanleiding van een onderzoek vorig jaar van twee studenten van de Vrije Universiteit waaruit blijkt dat uitzendbureaus in ruim 75 procent van de gevallen ingaan op verzoeken van werkgevers om  geen allochtone werknemers te leveren.

De brancheorganisaties hebben een pakket aan maatregelen aangekondigd om discriminatie binnen de branche tegen te gaan. Zo zal onder meer de mate waarin discriminatie voorkomt periodiek worden  onderzocht, bijvoorbeeld door het inzetten van ‘mystery guests'.  De brancheorganisaties gaan hun leden informeren middels trainingen en workshops -in samenwerking met LOM partners- normeren en vervolgens scherp controleren.   

Tot slot maken de brancheorganisaties zich hard om een bepaling over discriminatie op te laten nemen in de zogeheten code Stichting Normering Arbeid. Deze code is het keurmerk voor uitzendondernemingen. Bedrijven die dit  keurmerk  hebben moeten zich dan ook houden aan het verbod op discriminatie om het keurmerk te mogen behouden.  Het LOM neemt het initiatief voor een conferentie waarbij ook de koepelorganisaties van werkgevers zullen worden betrokken bij de oplossing van dit vraagstuk. De staatssecretaris steunt dit initiatief.   

Reageer op dit artikel