nieuws

Overheid moet goede kant van arbeidsmigratie tonen

Instroom

De overheid moet een realistisch beeld uitdragen van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. Met de meesten van hen gaat het prima in Nederland, maar de beeldvorming wordt bepaald door de kleine groep die problemen veroorzaakt.

Overheid moet goede kant van arbeidsmigratie tonen

Dat blijkt uit het rapport ‘De schaduwzijden van de nieuwe arbeidsmigratie' van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het onderzoek baseert zich op drie aspecten van de problematiek in de gemeente Den Haag: overlast en criminaliteit, problemen van dakloze MOE-landers (Midden- en Oost-Europeanen) en problemen op straten en in wijken. Per punt worden de belangrijkste problemen beschreven. Zo vindt overlast vooral plaats op tijden wanneer er te veel gedronken wordt. Volgens de onderzoekers markeert drank de overgang van werktijd naar vrije tijd en behoort het tot de masculiene drankcultuur van Poolse arbeiders.

De gemeente moet volgens de onderzoekers meer kennis opdoen over de nieuwe arbeidsmigranten, en zorgen dat de problemen met huisvesting worden opgelost. Voor dat laatste moet de gemeente samenwerking met werkgevers, uitzendbureaus en woningbouwcorporaties initiëren, om te voorkomen dat arbeidsmigranten op straat komen te staan, aldus de onderzoekers. Opvang zou van korte duur moeten zijn en altijd ten dienste moeten staan van terugkeer naar normale huisvesting en werk of vrijwillige terugkeer naar het herkomstland.

Maar de overheid zou er vooral ook voor moeten zorgen dat de aandacht niet uitsluitend uitgaat naar de problemen van de Moe-landers. De grootste groep arbeidsmigranten levert een bijdrage aan de economie en arbeidsmarkt. 

Reageer op dit artikel