nieuws

Werkende heeft minder te besteden in 2012

Instroom

Werkenden gaan er in 2012 zo'n 1 tot 3 procent op achteruit, zo heeft het Nibud berekend. Dit betekent dat ze enkele tientjes per maand minder te besteden hebben.

Werkende heeft minder te besteden in 2012

Ondanks een lichte stijging van de brutolonen van 1,75 procent gaat niemand er in 2012 netto op vooruit. Zowel werkenden als bijstandsgerechtigden voelen de crisis duidelijk in hun portemonnee. Zelfs nog meer dan met Prinsjesdag werd verwacht, zo blijkt uit de koopkrachtberekeningen van het Nibud.

Werkenden krijgen te maken met een koopkrachtdaling van 1 tot 3,5 procent. Een echtpaar zonder kinderen, jonger dan 56 jaar en met een bruto jaarinkomen van 50.000 euro gaat er bijvoorbeeld 3 procent op achteruit. Dit betekent dat ze circa 86 euro per maand minder te besteden hebben. Voor een paar met 2 kinderen, beide werkend en een totaal inkomen van 60.000 euro, daalt de koopkracht met circa 1 procent, wat neerkomt op zo'n 29 euro per maand. Tweeverdieners met kinderen die gebruik maken van kinderopvang leveren nog het meeste in: 3,5 procent. Zij hebben elke maand circa 164 euro minder te besteden.

Premie zorgverzekering
Een grote boosdoener voor de negatieve koopkrachtontwikkeling is de premie voor de zorgverzekering. Op Prinsjesdag werd verwacht dat de premie voor de basisverzekering zou stijgen met enkele euro's per maand. Die stijging blijkt met 6 procent ten opzichte van 2011 echter veel groter. Ook wordt er in het basispakket minder vergoed. Hierdoor zullen bepaalde zorgkosten voor eigen rekening komen.

Minder arbeidskorting voor 57-plussers
De hogere arbeidskorting voor werknemers van 57 jaar en ouder is dit jaar afgeschaft. Daarnaast neemt de doorwerkbonus aanzienlijk af in 2012. Deze heffingskorting is bedoeld om 62- t/m 64-jarigen te stimuleren te blijven werken. Voor een 63-jarige kunnen deze maatregelen een inkomensdaling van 108 euro per maand betekenen.

 

Reageer op dit artikel