nieuws

Werkgever blijft verantwoordelijk voor pensioen

Instroom

Het overstappen naar een beschikbare premieregeling ontslaat een werkgever niet van de verplichting om zich te verdiepen in de pensioenregeling. Dat wordt nog eens pijnlijk duidelijk nu duizenden mensen pensioenen ontvangen die 30 tot 40 procent lager zijn dan zij wellicht dachten. Wie nergens aan wil denken, moet de pensioenregeling schrappen uit de arbeidsvoorwaarden.

Werkgever blijft verantwoordelijk voor pensioen

Het gaat om werknemers die in de jaren '90 instapten op een beschikbare premieregeling. Deze financiële producten waren nieuw voor de Nederlandse markt, van regulering was nauwelijks sprake en de deelnemers werden rendementen tot 7 procent voorgespiegeld. Na ruim tien jaar, een geplofte internetbubbel, een ingestorte hypotheekmarkt, en een eurocrisis weet iedereen dat dergelijke rendementen naar het rijk der fabelen kunnen worden verwezen. Deze eerste deelnemers krijgen bij hun pensionering dus veel minder pensioen dan waar ze op hadden gerekend.

Verantwoordelijkheid
Tim Burggraaf, consultant bij beloningsspecialist Mercer, stelt dat de beschikbare premieregeling werkgevers niet ontslaat van alle verantwoordelijkheid. ‘Formeel is de werkgever verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van een pensioenregeling, want het gaat om een arbeidsvoorwaarde. Als dat niet goed gaat, kan dat wel eens bij je terugkomen. Want ook als je alles uit handen hebt gegeven aan een tussenpersoon, is dat wel een partij die jij als werkgever hebt uitgekozen. En het gaat niet alleen om de beschikbare premieregeling, maar ook om alle andere financiële producten die worden aangeboden als arbeidsvoorwaarde.'

Werkgevers moeten zich altijd verdiepen in het product, de aanbieder en de eventuele tussenpersoon, waarschuwt Burggraaf. ‘Moet je dan al die adviezen doorploegen? Nee. Maar praat wel met de tussenpersoon, en vraag van welke aannames hij uitgaat. Als het dan mis gaat, sta je steviger dan een werkgever die helemaal niet heeft gekeken. Ik vergelijk het met een rijbewijs. Zou jij je autosleutels geven aan iemand die geen rijbewijs heeft? Natuurlijk niet. Waarom dan wel de pensioenregeling uit handen geven aan iemand die niet weet wat hij doet?'

Arbeidsvoorwaarden
Alhoewel de huidige pensioenregelingen beter gereguleerd zijn dan die uit de jaren '90, moeten werkgevers niet denken dat ze nu van alle zorgen af zijn, stelt Burggraaf. Wie nergens aan wil denken moet de pensioenregeling schrappen uit de arbeidsvoorwaarden. Dat kan in veel gevallen. De werkgeversbijdrage aan het pensioen is vaak zeker 15 procent van de loonsom. Zorg dat je arbeidsongeschiktheids- en nabestaandenpensioen netjes zijn gedekt, en geef mensen gewoon 15 procent extra brutoloon. Laat ze zelf bepalen wat ze er mee doen. Dat kan betekenen dat iemand besluit van dat geld op vakantie te gaan, maar dat is een besluit dat hij zelf neemt. Overweeg om te faciliteren dat een Financial Planner – door de werkgever te betalen en niet uit provisie – de mensen helpt bij de keuzes.'

In veel gevallen kan een werkgever dit besluit zelf nemen. Maar de organisaties die onder een CAO vallen en dus met de sociale partners moeten overleggen over de arbeidsvoorwaarden kunnen volgens Burggraaf ook afscheid nemen van hun pensioenregeling. ‘Je kunt het heel aantrekkelijk maken. Stel voor dat je 15 procent pensioenpremie betaalt of 20 procent meer brutoloon. Dan zijn de bonden al snel geïnteresseerd, want zij moeten het resultaat ook aan hun achterban kunnen verkopen.'

Reageer op dit artikel