nieuws

Werknemers moeten stakingsuren inhalen

Instroom

Werknemers in het onderwijs moeten ervoor zorgen dat ze de lesuren die zijn vervallen door de stakingen inhalen.

Werknemers moeten stakingsuren inhalen

Dit heeft minister Van Bijsterveldt van Onderwijs gezegd. De onderwijsinspectie moet erop toezien dat dit gebeurt.

Eerder deze week was er reeds een discussie over het doorbetalen van het loon van de onderwijzers. Standaard vullen stakers op de stakingsdag een fomulier in waarmee ze een beroep doen op de stakingskas indien ze op hun loon worden gekort. Maar lang niet elke school houdt de gemiste uren in op het salaris.

Hoewel de minister van mening is dat het uitbetalen van loon aan stakers uit de stakingspot van vakbonden zou moeten gebeuren, laat ze de beslissing hierover aan scholen. Hoeveel scholen het loon doorbetalen zal eind februari pas bekend worden als de loonstroken worden verstuurd.

Reageer op dit artikel