nieuws

Zo maak je slim gebruik van de Werkkostenregeling

Instroom

Nog slechts 15 procent van de werkgevers heeft de nieuwe Werkkostenregeling ingevoerd. Hoe zetten zij die creatief in? Drie tips. ‘Betaal belastingvrij een bonus'.

Zo maak je slim gebruik van de Werkkostenregeling

De nieuwe Werkkostenregeling is reeds een jaar van kracht. Toch heeft slechts 15 procent van de werkgevers deze reeds ingevoerd, zo blijkt een voorlopige analyse van de cijfers van salarisverwerker ADP. De overigen maken gebruik van de overgangsregeling – die tot uiterlijk 2014 geldt.

Volgens Dik van Leeuwerden, manager kenniscentrum Wet- en regelgeving zijn werknemers er tot op heden weinig de dupe van: ‘Maar het kan goed zijn dat dat nog komt. Veel van de extra's – zoals fietsen van de zaak en vakbondscontributie zijn vastgelegd in cao's. Daarover wordt in de oude regeling geen belasting betaald. Dit soort secundaire voorwaarden kunnen natuurlijk boven de 1,4 procent van de salarissom uitkomen. Als dat het geval is moet daar onder de nieuwe regeling belasting betaald over worden. Oplettende werkgeversorganisaties zullen dat in de komende onderhandelingen ter sprake brengen.'

Hoe is de nieuwe Werkkostenregeling het afgelopen jaar al wel handig ingezet? Van Leeuwerden geeft drie tips:

  • Kilometervergoeding. ‘Je kunt de kilometervergoeding belastingvrij verhogen tot misschien wel 0,30 euro per kilometer. Vroeger werd het deel boven de 0,19 euro belast. Maar nu kun je dit belastingvrij aanbieden, zolang het totaal maar niet uitkomt boven de 1,4 procent van de totale loonsom. Volgend jaar wordt dit overigens verhoogd naar 1,6 procent van de loonsom.
  • Bonussen. ‘Je kunt ervoor kiezen de bonus belastingvrij aan te bieden. Waar de werknemer voorheen altijd belasting betaalde over een bonus, kun je er nu voor kiezen dit in de vrije ruimte te laten vallen. Stel dat je vorig jaar nog een bonus gaf van 1500 euro, en hield de werknemer er 800 van over. Nu kun je ervoor kiezen dat je een bonus van 1000 geeft – belastingvrij. Voor beide is er dan winst.
  • Kerstpakket. ‘Was het tot op heden niet mogelijk de waarde van een kerstpakket belastingvrij om te zetten in een geldbedrag, in de nieuwe regeling kan dat wel. Er zullen zeker werknemers zijn, die liever een eindejaarsuitkering hebben in plaats van een pakket.'
Reageer op dit artikel