nieuws

Elke uitzendkracht heeft recht op scholing

Instroom

Een kleine groep uitzendkrachten blijft langdurig in uitzendwerk hangen. Zij wisselen vaak van uitzendbureau en opdrachtgever. Meer en betere toegang tot scholing moet ook hen een beter perspectief bieden op de arbeidsmarkt.

Elke uitzendkracht heeft recht op scholing

Dat is een van de aanbevelingen naar aanleiding van een gezamenlijk onderzoek van de ABU en FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, De Unie en LBV naar het arbeidspatroon van deze groep uitzendkrachten.

'Het gaat om een relatief kleine groep (5 procent van het totale aantal uitzendkrachten) maar iedereen
verdient de kans om zich te verbeteren op de arbeidsmarkt', aldus ABU-directeur sociale zaken Jurriën Koops. Volgens Koops lukt dat de meeste uitzendkrachten ook. 'Bijna de helft (49%) van de uitzendkrachten stroomt na een uitzendbaan door naar een niet-uitzendbaan.'

Laag loon
Voor het onderzoek zijn 585.600 uitzendkrachten (fase A/B) 3,5 jaar in hun loopbaan gevolgd. Uit het
onderzoek blijkt dat minder dan 5 procent van deze groep regelmatig wisselt tussen uitzendwerk(gever) en uitkering. Bijna 115 duizend uitzendkrachten blijken langer dan twee jaar te hebben gewerkt als uitzendkracht, ruim 50% van hen werkt voor meer dan drie werkgevers en 20% voor meer dan vijf werkgevers. Behalve het wisselende werkpatroon wordt deze groep die voor langere periode
uitzendwerk verricht, gekenmerkt door een relatief laag loon, een hogere leeftijd (45+) en het
ontbreken van een startkwalificatie.

Daarnaast levert het onderzoek ook bevindingen op over de totale populatie uitzendkrachten. Zo blijkt
bijna de helft (47%) van de uitzendkrachten niet te beschikken over een startkwalificatie, heeft 36 procent een uurloon tot 1,3 maal het wettelijk minimumuurloon en is 25 procent van niet-westerse afkomst.

Geschrokken
'Wij zijn geschrokken van deze cijfers, maar ook van de zeer beperkte doorstroom (3%) naar een vast
contract bij het uitzendbureau zelf', aldus Mariëtte Patijn, bestuurder van FNV Bondgenoten. "Wij zijn
het met de werkgevers in ieder geval eens dat meer scholing van groot belang is om deze mensen
meer perspectief te bieden. Maar er moet meer gebeuren. Daar gaan we in de komende periode met
elkaar over in gesprek.'

Reageer op dit artikel