nieuws

Inspectie wil meer drang en dwang voor werklozen

Instroom

Werk is werk, ook als dat tijdelijk is. Dat stelt de Inspectie SZW. Volgens de inspecteurs oefenen met name gemeenten onvoldoende dwang en drang uit om ervoor te zorgen dat mensen actief op zoek gaan naar werk.

Inspectie wil meer drang en dwang voor werklozen

Voor mensen in de WWB en in de WW geldt in het algemeen een sollicitatieplicht. Toch zegt de helft van de mensen met een WWB-uitkering geen verplichting tot solliciteren te ervaren. Voor mensen met een WW-uitkering geldt dat in een op de vijf gevallen. Hoe langer de uitkering duurt, des te lager is de ervaren sollicitatieplicht.

Uitzendwerk
UWV en gemeenten proberen onder andere om via uitzendwerk en andere vormen van flexibel werk mensen uit de uitkering te krijgen. Vooral direct inzetbare cliënten zijn voor uitzendbureaus interessant, zoals mensen in de WW die nog maar kort werkloos zijn. UWV en gemeenten benutten voor deze groepen de mogelijkheden van flexibel werk voldoende, bijvoorbeeld door speeddates en inschrijven bij uitzendbureaus. 

Belemmeringen
Voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt wordt de mogelijkheid van uitzendwerk nog onvoldoende nagestreeefd. Zowel gemeenten als cliënten die met flexibel werk niet voldoende kunnen verdienen, krijgen te maken met allerlei administratieve belemmeringen.

Werkgevers
De Inspectie SZW signaleert ook dat UWV en gemeenten op de Werkpleinen steeds meer aandacht hebben voor de vraag van werkgevers. De ondersteunende computersystemen die een elektronische match tussen werkzoekende en vacature mogelijk moeten maken, schieten daarbij nog wel tekort.

De Inspectie SZW deed in 2011 onderzoek naar de manier waarop UWV en gemeenten op de Werkpleinen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bijelkaarbrengen.

Reageer op dit artikel