nieuws

Kamp pakt sluiproutes van tuinders aan

Instroom

Kamp pakt sluiproutes van tuinders aan

Minister Kamp wil sluiproutes waarmee werkgevers in de land- en tuinbouw Roemenen en Bulgaren naar Nederland halen afsluiten. Hij maakt het moeilijker om via schijnconstructies de regels voor tewerkstellingsvergunningen te ontduiken.

Voor werknemers van buiten de EU of uit Bulgarije en Roemenië is een tewerkstellingsvergunning nodig om in Nederland te mogen werken. Op grond van het vrij verkeer van diensten in de EU heeft een dienstverlener die in een andere EU-lidstaat is gevestigd, geen tewerkstellingsvergunning nodig als hij zijn werknemers tijdelijk diensten in Nederland laat verrichten. Ook niet als die werknemers niet uit de EU komen of uit een lidstaat waarvoor het vrije verkeer van werknemers nog niet van kracht is.  Er moet dan wel sprake zijn van zuivere dienstverlening. Als de dienst namelijk uitsluitend bestaat uit het leveren van uitzendkrachten, is voor hen wel een tewerkstellingsvergunning vereist.

Notificatieplicht
Voor degenen die zuivere dienstverlening leveren, geldt wel een notificatieplicht bij het UWV. Maar hierbij wordt niet vooraf getoetst of er inderdaad sprake is van zuivere dienstverlening. Uit onderzoek door het ministerie blijkt dat het aantal notificaties in de land- en tuinbouw toeneemt. Volgens het ministerie wordt in een fors aantal gevallen de regels die gelden voor werknemerschap ontdoken met een dienstverleningsconstructie. Een van de maatregelen die de minister neemt om schijnconstructies aan te pakken, is dat ondernemers voortaan altijd vooraf het inhuren van dienstverleners van buiten de EU of uit Roemenië of Bulgarije moeten aanmelden. Nu mag dat ook als het werk al is begonnen. Bovendien geldt de notificatie voortaan nog slechts voor een korte periode, in plaats van onbeperkt, zoals nu.

Onderbetaling
Een ander probleem dat Kamp zegt te zullen aanpakken is onderbetaling. Ook als er sprake is van zuivere dienstverlening betekent dat niet dat de Nederlandse arbeidsvoorwaarden niet gelden. Werknemers hebben recht op de wettelijke minimumbepalingen en op de "harde kern? van arbeidsvoorwaarden. Het gaat dan om cao-loon, vakantiedagen, rusttijden, maximale werktijden, regels en voorwaarden voor uitzendwerk, veiligheidsmaatregelen en gelijke behandeling. Daarmee gelden voor buitenlandse en Nederlandse werknemers dezelfde loonafspraken. Dit is vastgelegd in de "detacheringsrichtlijn" van de EU.

Maatregelen
Kamp schrijft aan de Tweede Kamer dat de Inspectie SZW al intensief controleert op de naleving van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet minimumloon in de land- en tuinbouwsector. Dit blijft volgens Kamp ook de komende tijd prioriteit houden. Om de schijnconstructies tegen te gaan, werkt Kamp aan een aanscherping van de uitvoeringspraktijk, waarbij het UWV en de Inspectie SZW hun gegevens nog gerichter kunnen uitwisselen. Bovendien wil hij de Wet arbeid vreemdelingen aanvullen met de verplichting dat de werkgever bij controle schriftelijke bewijsstukken over moet kunnen leggen waaruit de aard van de arbeidsverhouding blijkt.

Reageer op dit artikel