nieuws

Kosten versus opbrengsten arbodienst

Instroom

Gezonde en vitale werknemers werken effectiever en hebben meer plezier in hun werk. Dit leidt tot minder ziekteverzuim en minder kosten. Hoe bereiken we dat?

Kosten versus opbrengsten arbodienst

Bij arbodiensten liggen de tarieven allemaal redelijk dicht bij elkaar. De vraag is: Wat levert een arbodienst eigenlijk op?

Trendel rekent voor dat 4 procent verzuim (bijv. met loonkosten van €1.250.000) een verzuimkostenpost oplevert van maar liefst €125.000 per jaar. De kosten van een arbodienst zullen dan rond de 5% van de verzuimkosten liggen. Credo, kies je arbodienst die je het beste helpt om uw verzuim te reduceren en, niet onbelangrijk, het WIA risico (inclusief boetes van het UWV te verminderen. 1% verzuimreductie levert dit bedrijf meteen bijna €40.000 op!

Trendel, dat sinds 2006 bestaat, werkt vanuit de visie dat zij waarde moeten leveren. Geld én kwaliteit dus. Bij verzuim, maar natuurlijk ook preventie.

Trendel doet dit door zich volledig op maatwerk te richten. Trendel bekijkt samen met de werkgever de cijfers én de behoeftes op Arbo-gebied. Op basis daarvan wordt bepaald waarvoor Trendel wordt ingezet en wat het bedrijf zelf gaat uitvoeren. Zo worden kosten en opbrengsten helder en kan er op cijfers worden gestuurd. Dit alles ondersteund door een verzuimapplicatie waarbij inzicht wordt gegeven in elkaars acties en rapportages.

Het UWV beboet momenteel ca 40% van de WIA aanvragen (met bijv.een half jaar extra loondoorbetalingverplichting); bij Trendel ligt dat percentage onder de 2%.Trendel speelt een adviserende rol en gaat ervan uit dat een optimale samenwerking met de werkgever veel betere resultaten oplevert.

Informatie: email: info@trendel.nl

Reageer op dit artikel