nieuws

Kwart ouders overweegt minder te gaan werken

Instroom

De nieuwe kinderopvangtoeslag is nadelig voor veel ouders. Een kwart van hen overweegt minder te gaan werken.

Kwart ouders overweegt minder te gaan werken

Van de ouders die een kind op het kinderdagverblijf hebben, geeft 28,5 procent aan dat de nieuwe regeling nadelig uitpakt. Van de mensen die nadeel ondervinden, geeft 25 procent aan te overwegen minder te gaan werken, en 14 procent zegt zelfs te zullen stoppen met werken.
Van de ouders die gebruik maken van een buitenschoolse opvang (BSO) zegt 44,5 procent nadeel te ondervinden van de nieuwe regeling. Bij hen zegt 20 procent te overwegen minder te gaan werken, en eveneens 14 procent zegt te zullen stoppen met werken.

Het televisieprogramma Radar deed onderzoek onder 1918 ouders die gebruik maken van een kinderdagverblijf, en 852 ouders die buitenschoolse opvang afnemen. Eerder bleek uit onderzoek dat 30 procent van de ouders overwoog minder te gaan werken.

Duizenden euro's extra
Uit dit onderzoek blijkt dat ouders honderden tot duizenden euro's extra per jaar kwijt zijn aan hun kinderopvang. Deze cijfers staan haaks op wat minister Henk Kamp eerder in een brief de Tweede Kamer heeft beweerd, toen stelde hij het niet eens te zijn met de conclusie dat ouders fors minder gaan werken. Het CPB gaat aanvullend onderzoek doen.

Veel kinderopvangcentra en BSO's hanteren een vast aantal uur per dag die je verplicht bent af te nemen. Ook al werk je maar zes uur per dag, je betaalt toch voor bijvoorbeeld 11 uur. En juist hierdoor kunnen ouders in de problemen komen, nu zij slechts 140 procent van de gewerkte uren kinderopvangtoeslag kunnen ontvangen.

De nieuwe regels voor de kinderopvangtoeslag gelden sinds begin dit jaar. De belangrijkste wijziging dit jaar is de beperking van het aantal uren waarvoor ouders kinderopvangtoeslag kunnen krijgen.

Reageer op dit artikel