nieuws

Meer jongeren met startkwalificatie

Instroom

In tien jaar tijd is het aantal leerlingen zonder startkwalificatie bijna gehalveerd van 71 duizend in 2002 naar ruim 38 duizend in het schooljaar 2010-2011. Volgens onderwijsminister Van Bijsterveld ligt dit feit aan de basis van de relatief lage jeugdwerkloosheid in Nederland.

Meer jongeren met startkwalificatie

Van Bijsterveldt: 'We hebben onze jongeren hard nodig op de arbeidsmarkt. Het bedrijfsleven en de samenleving schreeuwen om gekwalificeerde krachten, vooral in de sectoren zorg en techniek. Het is daarom noodzakelijk dat we blijven investeren in het behalen van startkwalificaties door jongeren.'

Volgende maand sluit Van Bijsterveld opnieuw regionale convenanten voor de aanpak van schooluitval.  De focus ligt primair op het eerste jaar van het MBO, omdat hier de uitval het hoogst is. Vanaf 2013 is er op basis van het regeerakkoord jaarlijks 150 miljoen euro beschikbaar voor kwaliteitsverbetering van het MBO. Hiermee wordt de onderwijstijd in het eerste leerjaar uitgebreid en wordt intensievere begeleiding in de vorm van loopbaanoriëntatie en coaching van studenten mogelijk.

Reageer op dit artikel