nieuws

Scholen geven spaargeld uit aan duurder personeel

Instroom

Scholen teren in op hun financiële reserves en dat komt met name door de hogere kosten voor personeel. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Scholen geven spaargeld uit aan duurder personeel

De loonkosten voor scholen stegen in de periode 2006 tot en met 2010 met gemiddeld 21 procent. Het aantal voltijdbanen nam met 2,5 procent toe; daarnaast kwamen veel leraren in hogere salarisschalen terecht. Ten slotte stegen de cao-lonen met 11 procent. De cao-loonstijging was hoger dan de inflatie in deze periode (7 procent).

Doordat scholen de laatste jaren meer geld uitgeven dan dat er binnenkomt, is het aandeel scholen met veel geld in kas gedaald. Bij goed financieel management ligt de liquiditeit van een school tussen de zogenoemde signaleringswaarden van 0,5 en 1,5. In 2010 had 73 procent van de scholen een liquiditeit boven de 1,5; een jaar eerder was dat nog 77 procent.

Basisscholen houden gemiddeld meer geld in kas. Zij zijn door hun kleinere omvang kwetsbaarder voor inkomstendalingen, bijvoorbeeld doordat het aantal leerlingen terugloopt.

Reageer op dit artikel