nieuws

Wajong-uitkeringen gestegen

Instroom

Het aantal jongeren tot 27 jaar met een Wajong-uitkering is in de eerste helft van 2011 verder toegenomen. Het aandeel volledig arbeidsongeschikten onder de jonge Wajongers is wel afgenomen.

Wajong-uitkeringen gestegen

Eind juni 2011 ontvingen 75 duizend jongeren tot 27 jaar een Wajong-uitkering. Dat zijn er bijna vierduizend meer dan eind 2010. Vergeleken met juni 2007 zijn het er 25 duizend meer. Het aantal jonge Wajongers stijgt al geruime tijd.

Er zijn meer jonge mannen dan jonge vrouwen met een Wajong-uitkering. Halverwege 2011 ging het om 42 duizend mannen en 33 duizend vrouwen. Deze verhouding is vrij stabiel in de de tijd.

In juni 2011 ging het bij 90 procent van de Wajong-uitkeringen aan jongeren tot 27 jaar om volledige arbeidsongeschiktheid. Dat is minder dan begin 2010, toen dit aandeel nog op 98 procent lag. Waarschijnlijk is dit het gevolg van de nieuwe Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten  (Wet Wajong), die per 1 januari 2010 in werking is getreden. In de nieuwe wet staat werk vinden en behouden centraal en zijn de keuringseisen aangepast. Overigens waren er in absolute zin in juni 2011 wel iets meer Wajong-uitkeringen aan jongeren wegens volledige arbeidsongeschiktheid dan in januari 2010.

Ruim 80 procent van de Wajong-uitkeringen aan jongeren is verstrekt als gevolg van een psychische aandoening of gedragsstoornis.

Reageer op dit artikel