nieuws

Wat betekent het begrotingstekort voor het werk?

Instroom

Het begrotingstekort groeit tot 4,5 procent berekende het Centraal Planbureau. Wat betekent dit voor werkgevers en werknemers?

Wat betekent het begrotingstekort voor het werk?

Het Centraal Planbureau verwacht dat het begrotingstekort in 2013 4,5 procent, ofwel 28 miljard euro zal zijn. De Nederlandse economie trekt na 2012 aan. Maar in 2012 is de economie slechter ten opzichte van de raming van afgelopen december. De belangrijkste oorzaak daarvan is gelegen in de ongunstige ontwikkeling van de economie in het vierde kwartaal van 2011.
De werkloosheid loopt in 2013 waarschijnlijk op naar 6 procent, ofwel 545.000 personen.

Voorzitter Bernard Wientjes van werkgeversorganisatie VNO-NCW
schrikt van de cijfers. Hij vindt dat Nederland moet vasthouden aan de Europese afspraken en houdt opnieuw een pleidooi voor de nullijn van de lonen. Hij wil dat het kabinet streeft naar een begrotingstekort van 3 procent in 2015, wat moet worden bereikt met structurele hervormingen. In de jaren daarvoor moet het tekort zo dicht mogelijk bij de 3 procent komen. Dat laatste kan worden gedaan door kleine ingrepen.

Voorzitter van de vakcentrale FNV Agnes Jongerius noemt de cijfers 'hoopvol'. Jongerius roept het kabinet op om niet al te rigoureuze bezuinigingen door te voeren. ‘Dit jaar wordt een moeilijk jaar, maar voor 2013 worden betere cijfers verwacht. Het kabinet moet er wel voor zorgen dat het vlammetje niet dooft. Het CPB voorziet voor 2012 dat de economische krimp uitkomt op 0,75 procent. Voor 2013 wordt weer een groei verwacht, van 1,25 procent.'

Voorzitter Jan Smit van vakbond CNV: 'Het CPB toont aan dat bezuinigen niet alleen het antwoord kan zijn. Het begrotingstekort is nog meer gestegen. Wij moeten hervormen en er moet meer sociaal perspectief komen. Burgers willen zekerheid voor de lange termijn. Die zekerheid krijg je niet alleen door kortetermijnbezuinigingen, maar door hervormingen op de woningmarkt, in de zorg en op de arbeidsmarkt. Hervormingen maken de economie nu en in de toekomst solide.' Smit doet daarbij ook nadrukkelijk een beroep op de werkgevers. 'Het helpt niet als werkgevers wel spreken over een nullijn, maar niet investeren in hun werknemers. De scholingsuitgaven van werkgevers blijven achter, zo toonde het Sociaal Cultureel Planbureau al aan. Ontplooiingsmogelijkheden vergroten kansen en geven werknemers meer zelfvertrouwen en perspectief. Maar de ontwikkeling van het kennisniveau van alle Nederlandse werknemers vergroot ook de internationale concurrentie kracht van ons land. Ik roep dus ook werkgevers op hun verantwoordelijkheid te nemen.'

Lees veel meer reacties op www.NOS.nl

Reageer op dit artikel