nieuws

Werkgever wil nog steeds geen 65-plussers

Instroom

Er is bij werkgevers steeds meer steun voor het doorwerken van werknemers na het 60e jaar: meer dan de helft vindt dit voor de eigen organisatie inmiddels wenselijk. Er is echter weinig steun voor doorwerken na het 65e jaar.

Werkgever wil nog steeds geen 65-plussers

Dat is een van de conclusies die het Sociaal Cultureel Planbureau trekt  in het rapport Vraag naar arbeid 2011. Het rapport is aangeboden aan VNO-NCW-voorzitter Wientjes.

De steun voor langer doorwerken is onder meer gegroeid door vrees van werkgevers voor toekomstige personeelstekorten. De steun van werkgevers voor langer doorwerken is niet vergroot door de afbouw van speciale ouderenregelingen, zoals bijvoorbeeld. het afschaffen van vrijstelling van overwerk.
Vrijwel alle werkgevers (91procent) vinden dat 55-plussers minstens zo goed presteren als jongere werknemers. Ook zegt 81procent van de werkgevers dat de loonkosten van 55-plussers niet hoger zijn dan hun productiviteit rechtvaardigt.

Werkgevers hebben meer flexibiliteit in hun personeelsbestand ingebouwd, maar zijn hier nog niet tevreden over. Zij willen meer mogelijkheden. In 2010 wenste driekwart van hen om versoepeling van het ontslagrecht. Daarnaast wilde 68 procent van hen meer ruimte voor een eigen arbeidsvoorwaardenbeleid. De wijzigingen die de laatste jaren zijn doorgevoerd, zoals de verandering van de kantonrechtersformule en de toegenomen mogelijkheden voor contractbeëindiging in onderling overleg, hebben de wens tot versoepeling van het ontslagrecht niet verkleind.

 

Reageer op dit artikel