nieuws

Werkgevers schoonmaakbranche doen eindbod

Instroom

Om de onderhandelingen over de nieuwe schoonmaak-cao vlot te trekken hebben de werkgevers in de branche naar eigen zeggen een baanbrekend eindbod gedaan. Waarderingvoor de schoonmakers zou daarbij centraal staan.

Werkgevers schoonmaakbranche doen eindbod

De werkgevers – verenigd in de OSB –  bieden een loonsverhoging van 5 procent over een periode van twee jaar, een intensivering van het bestrijden van ongewenst marktgedrag, werkdrukmeting voor en na contractwisseling en een significante verhoging van het opleidingsquotum.
Daarnaast bevat het pakket van de werkgevers ook voorstellen over ziekte en arbeidsongeschiktheid, aanpak pensioenproblematiek, verantwoord personeelsbeleid, inzet uitzendkrachten, vakantie en verlof en eenduidige toepassing van de contractwisseling.

Onderhandelaar Anton Witte vindt dat de werkgevers moed tonen in tijden van crisis. 'Als werkgevers kiezen we voor investeren in een sterke, duurzame en aantrekkelijke schoonmaakbranche. Daarvoor moet je soms je nek uitsteken. Dat doen we dan ook flink. Het is onbegrijpelijk dat vakbonden vasthouden aan hun uitgebreide eisenpakket. Onze 150 duizend schoonmakers zijn gebaat bij een redelijke vakbond. Deze ontwikkeling is slecht voor onze schoonmaakbranche en onze mensen nu er geen nieuwe cao is. Ik roep de bonden op dit eindbod op de juiste waarde te schatten in deze tijdsgeest.'

Reageer op dit artikel