nieuws

Werkloosheid niet-westerse allochtonen stijgt licht

Instroom

Werkloosheid niet-westerse allochtonen stijgt licht

De werkloosheid onder niet-westerse allochtonen nam in 2011 iets toe. Het percentage bedroeg 13,1 procent in 2011, tegen 12,6 procent een jaar eerder.

Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal werkloze niet-westerse allochtonen zonder baan is echter minder hard gestegen dan voorgaande jaren. De werkloosheid onder westerse allochtonen nam ook licht toe, tot 7,1 procent in 2011. Het percentage autochtonen zonder werk daalde daarentegen licht en stond in 2011 op 4,2 procent.

Volgens een artikel in Het Financieele Dagblad van vandaag hebben niet-westerse allochtonen het moeilijk op de arbeidsmarkt, zeker in een laagconjunctuur. Zij hebben vaker een flexibele baan en moeten er in slechte tijden eerder uit dan hun collega's met een vast contract. Daarnaast liggen voor werkgevers in crisistiijd de kandidaten voor het oprapen en kunnen zij dan makkelijker kiezen voor een autochtoon.

Het lijkt een – onderbewuste –  angst voor het onbekende om allochtonen niet aan te nemen. Maar de krant haalt een onderzoek aan van Forum, instituut voor multiculturele vraagstukken, waaruit blijkt dat deze angst wegebt naarmate een bedrijf eenmaal de drempel over is. 87 procent van de werkgevers ziet namelijk geen verschil meer tussen de allochtone en autochtone werknemers, naarmate ze er meer allochtonen in dienst nemen.

Reageer op dit artikel