nieuws

Werkloosheid opgelopen tot 6 procent

Instroom

De werkloosheid is in januari opgelopen naar 6 procent van de beroepsbevolking. Dat betekent dat 474 duizend mensen werkloos zijn.

Werkloosheid opgelopen tot 6 procent

Hiermee is de piek van februari 2010 gepasseerd. Onder mannen is het werkloosheidspercentage een half procentpunt hoger dan toen. Bij vrouwen is het aandeel werklozen in de beroepsbevolking ongeveer gelijk aan dat van begin 2010. De werkloosheid onder vrouwen is wel nog steeds hoger dan onder mannen.
Onder jongeren is de werkloosheid, ondanks een toename in januari, nog steeds lager dan bijna twee jaar geleden. Maar de werkloosheid bij mensen van 25 jaar en ouder is hoger dan begin 2010.

WW-uitkeringen
Het aantal lopende WW-uitkeringen nam in januari 2012 ten opzichte van december 2011 toe met 8 procent naar 292 duizend. In de eerste maand van 2012 werden 56 duizend nieuwe WW-uitkeringen verstrekt, 29 procent meer dan in december. Het aantal beëindigde uitkeringen kwam uit op 34 duizend, een toename van bijna 10 procent ten opzichte van een maand eerder. Meer dan gemiddeld steeg het aantal vanwege werkhervatting beëindigde uitkeringen (+33,1%).

Werkzoekenden
Bij UWV WERKbedrijf nam het aantal niet-werkende werkzoekenden  in januari 2012 vergeleken met de maand daarvoor toe met 1,3 procent tot 479 duizend. De relatief grootste toename deed zich voor onder werkzoekenden jonger dan 25 jaar (+2,6%). Het aantal werkzoekenden nam ook relatief sterk toe bij de lagere technische (+3,9%) en transport (+3,1%) beroepen en bij de middelbaar verzorgende (+2,6%) en administratieve (+2,4%) beroepen.

 

Reageer op dit artikel