nieuws

Werknemer wil wel verhuizen, maar doet het niet

Instroom

Werknemers zijn weer vaker bereid om te verhuizen voor een baan. In theorie tenminste, want het komt er nog niet vaak van.

Werknemer wil wel verhuizen, maar doet het niet

Dat blijkt uit het Arbeidsmarkt gedragsonderzoek (AGO) van Intelligence Group. De afgelopen jaren daalde de bereidheid tot verhuizen voor werk. In 2005 zag de helft van de Nederlanders hier wel wat in, in 2010 was dat gedaald tot 34 procent. In 2011 steeg dat echter weer tot 49 procent.

Door de slechte woningmarkt blijft het echter in de meeste gevallen bij een theoretische kwestie. In de praktijk verhuizen veel minder mensen. Wel is de bereidheid om te reizen voor een baan toegenomen. In de jaren 2005 tot en met 2010 vonden Nederlandse werknemers gemiddeld veertig minuten het maximum voor woon-werkverkeer. Nu is dat 45 minuten, een toename van 13 procent.

Ronald Simons (operationeel directeur Intelligence Group) betwijfelt of de toename in reisbereidheid een positieve ontwikkeling is. 'Eén van de speerpunten van het kabinet is om in de huidige regeerperiode het aantal files terug te dringen. Maar wat betekent de toegenomen reisbereidheid voor de filedruk op de Nederlandse wegen als de Nederlander deze reisbereidheid de komende jaren gaat omzetten in daadwerkelijk gedrag?'

Intelligence Group vindt dat de regering de woningmarkt een impuls moet geven, zodat werknemers daadwerkelijk kunnen verhuizen voor een andere baan.

Reageer op dit artikel