nieuws

Wet werken naar vermogen geprezen en verguisd

Instroom

Wet werken naar vermogen geprezen en verguisd

MKB-Nederland en VNO-NCW steunen het uitgangspunt van de Wet ‘Werken naar vermogen’ die staatssecretaris de Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Vakcentrale FNV heeft er echter geen goed woord voor over.

Het zoveel mogelijk aan het werk zetten van mensen, vinden de werkgeversorganisaties een goede zaak, al helemaal als dit gepaard gaat met een vereenvoudiging van wet- en regelgeving. Wel vragen de werkgevers om realisme: niet iedereen is in een reguliere baan te plaatsen.

Leo Hartveld van FNV Vakcentrale komt superlatieven te kort om de wet neer te sabelen. 'Van alle bezuinigingen die het kabinet doorvoert, vinden wij dit de lafste. Het is een heel hard voorstel met alleen maar bezuinigingen als doel. Het treft een groep mensen die zich het slechtst kunnen verweren tegen dit soort maatregelen. Ze hebben geen goede kans om aan de slag te komen. Laat De Krom nou eerst eens zorgen dat de mensen over wie het gaat een goede baan krijgen.'

De werkgevers wijzen erop dat zij al initiatieven ondernemen om mensen aan het werk te helpen. Zo maken zij hierover afspraken in cao's en bieden ze werkervaringsplaatsen aan. Met De Krom hebben zij afgesproken dat er dit jaar vijfduizend extra van dit soort werkplekken gecreëerd worden.

FNV noemt de werkervaringsplekken een doekje voor het bloeden. 'De Krom heeft als doekje voor het bloeden nu met VNO-NVW geregeld dat er 5000 stageplaatsen komen voor circa een half miljoen werkzoekenden. Dit is minder dan een druppel op een gloeiende plaat, want werkzoekenden willen banen en geen stageplaatsen. Banen met een gewone beloning en een gewone cao.'

Reageer op dit artikel