nieuws

Wettelijk recht op flexibel werk naar de Kamer

Instroom

Nederlandse werknemers mogen in de toekomst zelf bepalen hoe laat ze aan het werk gaan en of ze dat thuis of op kantoor doen. Dat is de strekking van een wetsvoorstel dat CDA en GroenLinks vandaag indienen.

Wettelijk recht op flexibel werk naar de Kamer

Initiatiefnemers Ineke van Gent (GroenLinks) en Eddy van Hijum (CDA) rekenen op brede steun voor hun voorstel, binnen en buiten de Tweede Kamer. De parlementariërs willen dat hun voorstel nog voor het zomerreces wordt behandeld, zodat het op 1 januari 2013 van kracht kan zijn.

Zowel werknemers als werkgevers hebben volgens Van Gent en Van Hijum baat bij hun voorstel. Werkgeversorganisatie VNO-NCW deed het wetsvoorstel vorig jaar echter af als symboolwetgeving die buiten de realiteit staat.

In 2000 kregen werknemers al het recht om kortere of langere werkweken te vragen. Een werkgever moet dringende redenen aan kunnen voeren om dat verzoek af te wijzen. De nieuwe wet moet werknemers het recht geven ook om de werktijden en werkplek aan te passen aan hun wensen.

Van Hijum: 'Vanuit de samenleving wordt de urgentie heel erg gevoeld. Als je aan jonge ouders vraagt waar ze behoefte aan hebben, staan kinderopvang en verlofregelingen niet bovenaan. Allereerst komt de wens om flexibel te kunnen werken.' Van Gent: 'Met deze initiatiefwet hebben ze meer gereedschap in handen om dat ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Dat is goed voor hen, maar ook voor de samenleving. Door meer zeggenschap over de werktijd en werkplaats zullen met name vrouwen meer uren gaan werken.'

Met de initiatiefwet willen CDA en GroenLinks zorgen voor een cultuuromslag, zegt Van Hijum: ' Veel werknemers geven aan dat ze graag flexibel willen werken. Vaak is dit maar beperkt geregeld in de CAO of zelfs niet toegestaan. Er is een cultuuromslag nodig op de arbeidsmarkt.'

Reageer op dit artikel