nieuws

5 tips: hoe HR meer kan doen voor vrouwen

Instroom

5 tips: hoe HR meer kan doen voor vrouwen

Vrouwen blijven in hun carrière achter bij mannen, ondanks dat ze dezelfde strategieën toepassen. Cisco biedt vrouwen wel die kans. Wat doen ze zo goed? 5 tips.

Het netwerkbedrijf Cisco doet er veel aan om vrouwen te werven en geeft ze vervolgens alle kans om carrière te maken binnen het bedrijf. Marc Nan, verantwoordelijk voor Cisco's HR Operations in Noord-Europa, geeft 5 tips om talentvolle vrouwen te vinden en te houden.

1. Wees je bewust van de waarde van vrouwen voor je bedrijf
Nan: ‘Bij Cisco hanteren we als uitgangspunt dat we talent aan ons bedrijf willen binden. In de wereld is ongeveer de helft van alle mensen vrouw, dus als je die groep buiten beschouwing laat doe je jezelf als onderneming tekort. Wij trekken het bovendien nog ruimer dan alleen vrouwen en vinden diversiteit over de volle breedte belangrijk. Inclusion & Diversity noemen we dat. Want hoe meer mensen we buiten sluiten, hoe kleiner de koek met talent wordt. Wij hebben er belang bij dat vrouwen bij ons succesvol zijn en daarvoor is het noodzakelijk om dat in de top te dragen. Onze algemeen directeur Coks Stoffer spant zich er samen met het hele managementteam erg voor in dat vrouwen die kansen krijgen.'

2. Creëer de juiste werkomstandigheden
Nan: ‘Het is belangrijk om een klimaat te creëren waar echt aandacht is voor vrouwen. Bij Cisco hebben we een netwerk, Cisco Connected Women, waar de mogelijkheden van vrouwen zichtbaar gemaakt worden. Het netwerk zet zich ook in om aanvullende mogelijkheden voor vrouwen te creëren. Vrouwen kunnen in een mentoringprogramma specifieke ervaringen opdoen en er is de mogelijkheid van executive coaching. Dit doen we ook voor mannen, maar aan de vrouwen bieden we net iets extra's. Zo hebben we bijvoorbeeld een speciaal trainingsprogramma voor talentvolle vrouwen, waarbij ze leren maximaal gebruik te maken van hun talenten. Het is belangrijk dat je de talenten die je in huis hebt niet alleen identificeert, maar dat je ze ook aandacht geeft en zorgt dat ze zich kunnen ontwikkelen.'

3. Investeer meer in het zoeken naar geschikte vrouwen
Nan: ‘Soms moet HR met meer aandacht dan gemiddeld investeren in het zoeken naar kandidaten. Wacht niet af tot iemand zich meldt. Een goede recruiter moet zelf de markt afgaan en vrouwelijk talent indentificeren. En soms moet je de geijkte patronen verlaten en in andere sectoren gaan kijken. Voor ons als IT-bedrijf levert dat soms verrassende resultaten op. Zo zochten we enige tijd geleden voor ons Nederlandse salesteam 3 mensen. We hebben toen een extern bureau laten zoeken naar commercieel talent in diverse sectoren buiten de IT. Met als gevolg dat we 3 vrouwen aan hebben kunnen nemen.'

4. Let op het taalgebruik in de werving
Nan: ‘We weten dat mannen en vrouwen op een andere manier een advertentietekst lezen. Als recruiter moet je erop letten dat het woord- en taalgebruik in de advertentiestekst vrouwen niet afschrikt.'

5. Zorg voor een divers panel van mensen bij sollicitatiegesprekken
Nan: ‘Hoe vaak gebeurt het vrouwelijke sollicitanten niet dat ze bij een interview een reeks van mannen tegenover zich hebben? Wij kiezen er heel bewust voor om in de interviewpanels vrouwen mee te laten doen. Dat is in ieder geval ons uitgangspunt. Voor de panels geldt overigens ook dat we streven naar een bredere diversiteit qua sexe, afkomst en geaardheid.'

 

 

Reageer op dit artikel