nieuws

Boete wegens overbelasting medewerkers

Instroom

Boete wegens overbelasting medewerkers

De Inspectie SZW heeft diverse politiekorpsen beboet omdat deze te weinig bescherming tegen agressie boden en de agenten te lange diensten draaiden.

Deze korpsen zijn de afgelopen jaren bij herhaling in de fout gegaan als het gaat om bescherming van agenten tegen agressie en geweld.

Ook komt het nog te vaak voor dat dienders te lange diensten draaien en dat hen onvoldoende rust wordt geboden. Het risico bestaat dat politiemensen hierdoor overbelast raken of minder alert zijn.

Dat blijkt uit een onderzoek van de Inspectie SZW. Inspecteurs van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn al jaren kritisch over de arbeidsomstandigheden bij de politie. Tot vorig jaar heette deze dienst de Arbeidsinspectie.

De korpsen hebben wel meer aandacht voor werktijden en ze doen ook meer tegen agressie en geweld, maar is het onvoldoende en worden regels nog te vaak overtreden.

De meeste overtredingen hebben te maken met een te korte rusttijd en diensten langer dan twaalf uur. Ook worden politiemensen onvoldoende getraind om met agressie en geweld om te gaan.

Inspecteurs hebben vorig jaar bij 13 van de 26 politiekorpsen gecontroleerd op arbeidstijden en bij alle 13 werden er overtredingen geconstateerd. In totaal ging het om 1123 overtredingen.

Reageer op dit artikel