nieuws

Heeft de bonus toekomst?

Instroom

Topmanagers moeten hun bonus inleveren. Volgens onderzoeken zouden bonussen niet werken. Heeft de bonus toekomst?

Heeft de bonus toekomst?

De omvang van de component variabele beloning neemt af ten gunste van andere componenten die onderdeel zijn van de beloningsinvesteringen die bedrijven doen, zo merkt Merel Verwoest, Head of Human Capital Reward Consulting bij Mercer, in haar werk. ‘Ik kan dit nog niet met onderzoek onderbouwen, maar zie wel een voorzichtige trend.'

Ze benadrukt dat deze beweging langzaam gaat, ‘dit sluit misschien niet volledig aan bij de gevallen die in de maatschappelijke schijnwerper staan, bijvoorbeeld dat de top van een onderneming wel een bonus ontvangt terwijl een deel van hun medewerkers hun baan verliest, dan wel dat de top van sommige financiele instellingen moet afzien van hun bonus omdat ze gesteund zijn met belastinggeld. Maar dat geldt voor de top, je ziet dat de lagen er onder hun bonusverdiencapaciteit krijgen toegekend conform de systematiek. Concluderend kun je stellen dat er een algehele trend observeerbaar is om excessen te voorkomen, dus bonussen van zes tot twaalf maanden salaris zijn niet meer verkoopbaar.'

Heeft de bonus toekomst? ‘Ja als je duidelijke afspraken maakt vooraf over concrete meetbare resultaten en je daaraan de verdiencapaciteit koppelt. En dat die afspraken gaan over resultaten die zowel uitdagend als haalbaar zijn en overeenstemming is over de tijdspanne waarin deze behaald moeten worden.'

Maar volgens Verwoest is er wel degelijk een beweging zichtbaar in de besteding van het beloningsbudget. Een deel van het geld dat naar variabele beloning ging, gaat nu naar de post opleidingenen training . ‘Werknemers hebben vandaag de dag meer focus op baanzekerheid.  Zowel werknemers als werkgevers zien in toenemende mate het belang van employability .' Er wordt dus geïnvesteerd in opleidingen en er wordt ruimte gemaakt om de ontwikkeling van medewerkers te faciliteren.'

Terecht meent Verwoest. ‘De return op een opleiding is in veel gevallen groter dan die op een bonus. Het effect van een eenmalige bonus  voor een geleverd resultaat is na twee of drie maanden weer weggeëbd. De opbrengst van de investering in een opleiding is langer, zelfs langer dan een jaar. Als je ergens honderd euro instopt, zou het toch goed zijn als de opbrengst meer dan honderd euro is. Dat gebeurt als het soort beloning scherp aansluit bij de  betekenis die medewerkers er aan ontlenen.  De crux is om met de beloning zo goed mogelijk aan te sluiten bij wat bij medewerkers leeft.'

Reageer op dit artikel