nieuws

Hoge ontslagvergoeding aan geheadhunte werknemer

Instroom

Hoge ontslagvergoeding aan geheadhunte werknemer

Een werknemer krijgt een vergoeding die veel hoger is dan de kantonrechtersformule nadat blijkt dat hij niet binnen de bedrijfscultuur past. Het feit dat hij door een headhunter is aangetrokken, speelt daarbij een rol.

Een werkgever wilde een werknemer zonder ontslagvergoeding ontslaan wegens disfunctioneren. De kantonrechter heeft echter geoordeeld dat er te weinig signalen zijn geweest van disfunctioneren. De rechter achtte het aannemelijker dat de werknemer niet paste binnen de bedrijfscultuur. Omdat de werknemer actief is geworven via een headhunter en een langdurig contract achter zich liet bij een vorige werkgever, heeft hij volgens de rechter recht op een vergoeding die ver boven de kantonrechtersformule ligt. Hij ontvangt 50.000 euro. Zijn maandsalaris was 4.500 bruto en hij was pas twee jaar in dienst.

De werkgever meent dat ze veelvuldig heeft gewezen op het disfunctioneren van de werknemer. De rechter vindt dat niet aannemelijk. Er zijn twee documenten beschikbaar die door beide partijen zijn ingezien. Daarnaast bestaan er een aantal handgeschreven aantekeningen van bijeenkomsten. Deze schrijfsels waren niet gezien of goedgekeurd door de werknemer.

Daarnaast is er na een eerste redelijke beoordeling een vast contract geboden en in het eerste jaar ook een integratiebonus. Na de latere waarschuwing is geen noemenswaardig verbetertraject geboden.

 LJN: BV8433, sector kanton Rechtbank Arnhem, 793233 HA VERZ 11-1370

Reageer op dit artikel