nieuws

Kamp heeft 20 miljoen over voor betere opvang

Instroom

In 2013 mogen medewerkers in de kinderopvang niet meer alleen op de groep staan, zonder dat een andere volwassene kan meekijken of meeluisteren. Zo wordt volgens minister Kamp de veiligheid in de kinderopvang vergroot. Voor kleine centra wordt een uitzondering gemaakt.

Kamp heeft 20 miljoen over voor betere opvang

Momenteel kan een medewerker alleen op de groep staan zonder dat een andere volwassene meekijkt. Dat is mogelijk bij een halve groep (van zes kinderen) en aan het begin en einde van de dag en tijdens de lunch. Dat verandert met de wettelijke verplichting. Het ‘vierogenprincipe' geldt voor de hele dag. In de praktijk kunnen kleine kinderopvangcentra, met minder dan zes kinderen, niet aan de verplichting voldoen. Voor hen geldt daarom een uitzondering. Wel moeten deze kleine centra ouders ook informeren over de omgang met het ‘vierogenprincipe' en de oudercommissie om advies vragen. De wettelijke verplichting geldt daarmee voor ongeveer 98 procent van de kinderdagverblijven.

Minister Kamp vindt het belangrijk dat de sector aandacht heeft voor de kwaliteit. Zeker omdat de sector hard is gegroeid, de concurrentie toeneemt en te maken heeft met bezuinigingen. De minister trekt, ter ondersteuning van de initiatieven van de sector, 20 miljoen euro uit om ervoor te zorgen dat medewerkers de Nederlandse taal beter beheersen en meer gericht zijn op het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. Met de branche is afgesproken dat iedere ondernemer uiterlijk in 2015 zijn kwaliteit meet, bijvoorbeeld door de oudertevredenheid te meten en deskundigen hun oordeel te vragen. Zij moeten de kwaliteit transparant maken voor de ouders.

Een belangrijke aanleiding voor de kwaliteitsagenda was het rapport van de commissie Gunning die de zedenzaak in Amsterdam onderzocht. Een van de aanbevelingen van deze commissie was de invoering van het ‘vierogenprincipe'. Eerder kondigde het kabinet naar aanleiding van het rapport van de commissie Gunning aan dat er een continue screening van medewerkers komt en dat er 24,9 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld voor toezicht en handhaving.

Met de brancheorganisatie kinderopvang, de belangenorganisatie van ouders in de kinderopvang, de vakbonden, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en GGD Nederland is afgesproken de voortgang van de kwaliteit te blijven onderzoeken. Eind 2012 zal minister Kamp de Tweede Kamer over de voortgang van de kwaliteitsagenda informeren.

Reageer op dit artikel