nieuws

Stijging lonen groter dan verwacht

Instroom

In de cao's die in februari zijn afgesloten is een loonstijging van 1,7 procent te zien. Die stijging is groter dan een maand eerder.

Stijging lonen groter dan verwacht

De loonstijgingen werden de afgelopen maanden steeds kleiner. Februari geldt als een trendbreuk – of een uitzondering. In januari was de gemiddelde stijging namelijk nog 1,4 procent. Deze cijfers rapporteert werkgeversverenging AWVN.

‘Zeer riskant,' zo kwalificeert de vereniging de onverwachte trendbreuk in de ontwikkeling van de cao-lonen. AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van werkgevers,

AWVN vreest dat als de loonafspraken blijven oplopen, dat zeer negatieve effecten zal hebben op de concurrentiekracht van het bedrijfsleven. Vorige week riepen werkgevers nog op tot loonmatiging, toen de CPB een begrotingstekort van 4,5 procent voorrekende.

In februari werden overigens weinig cao's afgesloten. In de maanden januari en februari zijn in totaal 186 cao's verlopen, terwijl tot nu toe voor slechts 44 cao's overeenstemming is bereikt over een nieuwe cao. Van alle 2012-cao's is tot nu toe voor nog maar 10 procent een nieuw akkoord bereikt.

Reageer op dit artikel