nieuws

Thema Recruitment

Instroom

Recruitment verandert in razendtempo. Wat isde waarde van het cv nog – nu u op social media het gegevens kunt vinden? Hoe weet u of uw sollicitamten binnen uw organisatie passen? Lees alle relevante artikelen in het dossier recruitment.

Thema Recruitment

Dit laat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weten. Op bouwplaatsen zullen bijvoorbeeld de te nemen maatregelen om de lichamelijke belasting te verminderen voor zzp'ers en werknemers gelijk worden. Dit leidt er volgens het ministerie toe dat, waar er concrete normen in arbocatalogi zijn vastgelegd, deze als referentiekader gebruikt worden in het toezicht op zzp'ers.
Het ministerie verwacht dat het gelijkstellen van de te nemen beheersmaatregelen de bereidheid om de Arbowetgeving na te leven vergroten en de handhaving vereenvoudigen.

Achtergrond van dit besluit van het kabinet vormt het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over zelfstandigen en arbeidsomstandigheden. Dit blijkt uit de reactie van kabinet op het advies van de SER over zelfstandigen en arbeidsomstandigheden die staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Reageer op dit artikel