nieuws

‘Treuzelende overheid verpest arbeidsmobiliteit’

Instroom

‘Treuzelende overheid verpest arbeidsmobiliteit’

Overheidsinstellingen zijn zo bang voor de korte termijneffecten van bezuinigingen, dat ze verzuimen actie te ondernemen. Dit zorgt ervoor dat strategische personeelsplanning niet van de grond komt.

Dat stelt Edward Hermans, directeur van adviesbureau Leeuwendaal. De overheidssector zit volgens hem in een spagaat en komt niet in beweging. Enerzijds staan overheden nu voor een bezuinigingsronde met ontslagen en boventalligheid van personeel. Anderzijds zorgt het pensioen van een grote groep babyboomers voor een toekomstig gat in het personeelbestand. ‘Een deel van de mensen die je nu ontslaat, heb je straks weer nodig. Als overheidsinstellingen uiteindelijk tot actie overgaan, hanteren ze vaak de verkeerde bezuinigingsmethoden, zoals de kaasschaaf. Dit verergert de problematiek doordat noodzakelijke ingrijpende keuzes niet worden gemaakt', aldus Hermans.

Hermans verwijt overheden geen duidelijk toekomstbeeld van het benodigde personeelsbestand te maken. 'De sector wacht hierdoor te lang met keuzes maken over de mobiliteit van ambtenaren. Doorstroom is nodig om in de toekomst jong talent te binden en het gat aan personeel weer op te vullen. Het getreuzel van de overheid maakt vrijwillige mobiliteit onmogelijk en zet automatisch aan tot verplichte mobiliteit. Dit leidt tot hoge kosten en verlammende trajecten.'

Volgens Hermans moeten overheidsinstellingen vandaag in actie komen om de arbeidsmobiliteit op gang te brengen. Ze moeten allereerst duidelijke keuzes maken. Hermans: ‘In plaats van op elke afdeling 10 procent te bezuinigen, moeten bepaalde activiteiten die niet goed lopen worden gestaakt en worden uitbesteed aan de markt om ruimte te maken voor investeringen in kernactiviteiten'.

Als er uiteindelijk toch mensen uit moeten, is het volgens Hermans van belang om de weg tot vrijwillige mobiliteit vrij te maken en blokkades op te heffen. Een belangrijke reden voor werknemers om niet in beweging te komen is de pensioenschade die kan oplopen tot 55 procent. Daarnaast is een goede balans nodig in de aantrekkelijkheid van de vertrekregeling: niet te schraal en niet te aantrekkelijk. Zo voorkomt een overheidsinstelling tevens dat het jonge talent en kostbare kennis de organisatie vroegtijdig verlaat. Het is de uitdaging om mensen te laten inzien dat baanzekerheid en inkomenszekerheid niet hetzelfde zijn.

Reageer op dit artikel