nieuws

Vakcentrales willen scherpere detacheringsrichtlijn

Instroom

De drie Nederlandse vakcentrales CNV, FNV en MHP hebben het Europese Parlement in een brief opgeroepen om te kiezen voor een een duidelijke, aangescherpte detacheringsrichtlijn. Een duidelijker definitie van “gedetacheerde werknemer” moet misbruik via schijnzelfstandigen te voorkomen.

Vakcentrales willen scherpere detacheringsrichtlijn

De Europese Commissie heeft een voorstel in voorbereiding om de detacheringsrichtlijn aan te passen. Hiermee moet worden voorkomen dat buitenlandse werknemers in Nederland ongelijk worden behandeld. Lidstaten moeten beter administratief samenwerken en moeilijkheden bij grensoverschrijdende handhaving van wetgeving wegnemen. De vakcentrales vinden de aanscherping zinloos, als niet ook misbruik van gedetacheerde werknemers wordt aangepakt.

'Ongelijke behandeling van grensoverschrijdend personeel moet opgelost worden', zegt CNV-voorzitter Jaap Smit.  FNV-voorzitter Agnes Jongerius: 'Het is idioot om de naleving van de detacheringsrichtlijn te verbeteren en tegelijkertijd niks te doen aan het misbruik van gedetacheerde werknemers.'

Er zijn volgens de vakcentrales veel schijnzelfstandigen: werknemers die door werkgevers als zelfstandigen worden bestempeld, zodat ze ze voor minder dan het minimumloon kunnen laten werken. Jongerius: 'Dat is niet alleen misbruik van het zelfstandige-begrip, maar ook uitbuiting van werknemers. En dat moet voorkomen worden.'

De drie voorzitters van de Nederlandse vakcentrales willen dat er een eind komt aan sociale fraude, zoals het niet afdragen van sociale premies door werkgevers. Jaap Smit: 'Sociale fraude kom je nu nauwelijks op het spoor, doordat men werkt met onderaannemers en onder-onderaannemers. Het is veel doeltreffender om de hoofdaannemer verantwoordelijk te maken wanneer er sociale fraude wordt gepleegd door onderaannemers.'
De MHP-voorzitter Bob van der Wal voegt toe: 'Wij willen dat de Europese Commissie kiest voor het werklandbeginsel, in plaats van het woonlandbeginsel. Op dit moment gelden voor werknemers de regels van het land van herkomst, ook als ze in het buitenland werken.'

Reageer op dit artikel