nieuws

Werkgevers blij met extra onderdak voor migranten

Instroom

Werkgevers blij met extra onderdak voor migranten

Het Rijk, gemeenten, woningcorporaties, de uitzendbranche, koepels van werkgevers en vakbonden hebben in een zogenoemde Nationale Verklaring afspraken gemaakt voor meer en goede tijdelijke huisvesting voor werknemers uit de Europese Unie.

VNO-NCW juicht deze afspraken toe. 'Deze verklaring gaat uit van de belangrijke waarde van Europese arbeidsmigranten voor onze economie en pakt feitelijke problemen praktisch aan.' 

De verklaring is één van de maatregelen van het kabinet om de arbeidsmigratie in goede banen te leiden. Doel is te komen tot concrete afspraken voor huisvesting in acht regio's begin 2013. De organisaties richten zich hierbij op de gebieden met de grootste aantallen arbeidsmigranten: de stadsregio's Rotterdam en Amsterdam, het stadsgewest Haaglanden, West-Brabant, Limburg en de regio's West-Friesland/Noord-Holland Noord, Holland Rijnland en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven.

Reageer op dit artikel