nieuws

Werkgevers willen zakelijke aanpak WWVN

Instroom

Werkgevers moeten toegang krijgen tot een landelijk digitaal bestand met daarin de werkzoekenden die onder de Wet werken naar vermogen (WWVN) vallen. Dat stelt VNO-NCW en MKB-Nederland.

Werkgevers willen zakelijke aanpak WWVN

De werkgeversorganisaties noemen het uitgangspunt van de wet – laat wie kan werken ook daadwerkelijk aan de slag gaan – prima. Maar ze plaatsten er gisteren voor de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid  wel kanttekeningen bij. Voor een zakelijke en haalbare benadering zijn een aantal zaken van belang, zo betogen VNO-NCW en MKB-Nederland. Ondernemers moeten inzicht krijgen in wat de mogelijkheden zijn van mensen in de WWNV en wat het betekent als ze iemand in dienst nemen. Een landelijk digitaal werkzoekendenbestand waarin ondernemers en re-integratiebureaus zelf kunnen zoeken naar kandidaten is volgens de werkgevers noodzakelijk.

Loondispensatie
Ondernemers willen daarnaast weten op welke ondersteuning zij kunnen rekenen als zij iemand uit de WWNV in dienst nemen. Bijvoorbeeld op het gebied van loondispensatie, no riskpolis, jobcoaching en subsidies voor werkplekaanpassingen. Bedrijven die personeel in meerdere gemeenten werven mogen volgens de werkgeversorganisaties niet met verschillende regelingen te maken krijgen. Zij willen dat de uitvoering in handen komt van partijen als uitzendbureaus en re-integratiebureaus, zodat gemeenten zich kunnen richten op het inzichtelijk maken van het aanbod van mensen in de WWNV.

Geen quota
Verder pleiten de ondernemingsorganisaties voor een aanpak waarbij ondernemers worden gestimuleerd en verleid tot het aannemen van mensen uit de WWNV. Quota en streefcijfers zijn volgens VNO-NCW in de praktijk onwerkbaar omdat niet ieder bedrijf en niet iedere sector een persoon uit de WWNV zal kunnen plaatsen. Ook kan het de continuïteit van projecten en bedrijven belemmeren als geen geschikte mensen voor handen zijn.

Reageer op dit artikel