nieuws

Werkloze ouderen moeilijker aan het werk

Instroom

Nu het aantal vacatures afneemt, verslechtert de positie van werkzoekende 55-plussers flink.

Werkloze ouderen moeilijker aan het werk

Terwijl er door uitkeringsinstantie UWV afgelopen jaren flink is gesneden in de re-integratie, gaat de organisatie op korte termijn wel 150 extra werkcoaches vrijmaken om ouderen aan het werk te helpen.

Uit de jaarrapportage van UWV is namelijk gebleken dat nu het aantal vacatures afneemt, verslechtert de positie van werkzoekende 55-plussers. Daarom zijn extra inspanningen nodig om ouderen aan een baan te helpen.

Vorig jaar werden er van de 647.000 vervulde vacatures slechts 12.000 vervuld door 55-plussers. Dat is minder dan 2 procent. In 2010 ging nog 5 procent van de vacatures naar 55-plussers.

Liever jonge sollicitanten
Dit terwijl de afgelopen jaren werkgevers voortdurend zijn gewezen op het belang van een goed ouderenbeleid. Zeker gezien de vergrijzing, is het goed voor bedrijven om oudere werknemers aan te nemen en aan het werk te houden.

Toch kiezen de meeste werkgevers liever voor jonge sollicitanten. Van de 647.000 vacatures ging vorig jaar 37 procent naar jongeren onder de 25 jaar.

Ook gehandicapten hadden vorig jaar grote moeite om aan werk te komen. Bij slechts 10.000 vacatures werden sollicitanten aangenomen uit deze categorie. Slechts 13 procent van de bedrijven nam gehandicapten aan. 71 procent heeft niet eens overwogen om sollicitanten uit deze groep aan te nemen.

Ongeschoolden werden op 5 procent van de vacatures aangenomen, terwijl bedrijven aan veertien procent van de banen geen opleidingseisen stelden.

Reageer op dit artikel