nieuws

Arbeidsovereenkomst 65+

Instroom

Arbeidsovereenkomst 65+

Hoe regelen we juridisch dat een werknemer na zijn pensionering bij ons werkzaam kan blijven?

Het komt geregeld voor dat we medewerkers willen behouden voor de organisatie na hun pensionering. In de CAO staat dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege afloopt bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Hoe regelen we juridisch e.e.a. zonder dat we de hele CAO weer van toepassing laten zijn (vakantiedagen, ziekte etc).

Reageer op dit artikel