nieuws

‘Het is plezierig als je je eigen leerpunten kent’

Instroom

‘Het is plezierig als je je eigen leerpunten kent’

Het assessment. Voor veel sollicitanten is het het meest gevreesde onderdeel van de sollicitatieperiode. De sterke, maar ook de zwakke plekken worden aan het licht gebracht. Ook de baas zelf ontkomt niet aan dit onderzoek. Van Harte & Lingsma bekijkt de persoonlijke waarden en ambities van de directeur. Dit keer: consultant en adviseur Leonie Jesse.

Daadkracht en enthousiasme lopen als een rode draad door de carrière van Leonie Jesse. Tot januari 2011 werkte zij als directeur bij een bank, sinds die tijd als zelfstandig consultant en adviseur. In deze hoedanigheid wordt ze bijna altijd ingezet daar waar daadkracht noodzakelijk is en is haar resultaatgerichtheid een onmisbare karaktertrek. Maar het solistische bestaan van een zzp’er is toch niet wat Jesse wil. Haar ambitie is om mee te bouwen aan een organisatie. Samen met een aantal partners werkt ze daarom nu aan de oprichting van een vermogensbeheerorganisatie. En dan komt ze haar eigen verbeterpunten tegen, zo erkent ze zelf.

Het assessment maakt duidelijk dat Jesse altijd werkt aan een balans tussen haar aangeboren kwaliteiten en de vaardigheden die zij zichzelf heeft aangeleerd om die daadkracht en het enthousiasme een beetje te temperen. ‘Het zit hem in de communicatie. Als we van punt A naar punt Z moeten, dan zie ik Z al helemaal voor me. Maar anderen helemaal niet. Ik werk er hard aan om te leren dat ik Z zo goed mogelijk moet omschrijven, zodat anderen net zo enthousiast worden’, zegt Jesse. Wat hierbij helpt is dat ze openstaat voor feedback en haar wil om zich te blijven ontwikkelen. In het assessmentrapport wordt haar omgang met mensen geroemd, evenals haar analytische aard, haar gevoel voor de maatschappelijke en politieke context waarin zij zich beweegt en haar inschattingsvermogen van hoe een organisatie in elkaar steekt.

Dankzij haar zelfinzicht bracht het assessmentrapport haar weinig verrassingen. Haar ongeduldige aard die er soms voor zorgt dat ze voor de troepen uitloopt, en het feit dat ze onder tijdsdruk soms voorbij gaat aan emoties… Ze herkent het en werkt eraan. Uit het assessment komt naar voren dat een coach hierbij zou kunnen helpen, maar op dit moment acht Jesse dat zelf niet zinvol. Haar huidige werkzaamheden vereisen immers solistisch en daadkrachtig handelen. ‘Ik doe nu telkens opdrachten. Ik word ingehuurd om een klus te klaren en ga weer verder. Dat is een heel andere methodiek dan wanneer je samen een bijdrage levert aan de strategie.’

Maar dat betekent geenszins dat ze het assessment daarom niet nuttig vindt. ‘Als je 25 jaar werkt is het wel zo plezierig als je je eigen leerpunten herkent. Ik heb deze punten zelf ook benoemd in het assessment. Het is in dat opzicht dus fijn dat er geen verrassingen uit de hoge hoed kwamen. Maar ik denk dat het sowieso goed is om eens in de vijf of tien jaar een assessment te doen. Gewoon om te kijken of datgene wat je doet nog overeenkomt met de kant die je opwilt.’

Reageer op dit artikel