nieuws

Kamp: stages voor illegale MBO’ers zijn tegen de wet

Instroom

Kamp: stages voor illegale MBO’ers zijn tegen de wet

De gemeente Amsterdam mag geen stageplaatsen aanbieden aan MBO-studenten die illegaal in Nederland verblijven. Dat heeft minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten.

De minister heeft het gemeentebestuur van Amsterdam per brief laten weten dat de Inspectie SZW de Wet arbeid vreemdelingen (WAV) streng zal handhaven als MBO-studenten die illegaal in Nederland verblijven op een stageplaats gaan werken.

Kamp reageert met zijn brief op de steun die het college van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam heeft uitgesproken voor het initiatief van de fractie van GroenLinks in de gemeenteraad om als gemeente stageplaatsen beschikbaar te stellen voor MBO-studenten die illegaal in Nederland verblijven.

Op grond van de WAV is voor een stage door leerlingen van buiten de Europese Unie een tewerkstellingsvergunning nodig. Die vergunningen worden echter niet afgegeven als iemand illegaal in Nederland verblijft.

Ruimhartig
Kamp vindt niet dat hij zich met zijn besluit onbarmhartig opstelt jegens de jonge illegalen: 'Het kabinet eerbiedigt met dit beleid het recht op onderwijs van illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen. Het respecteert de internationale verdragen, en is zelfs ruimhartiger omdat op grond van internationale verdragen het recht op onderwijs slechts tot de achttiende verjaardag is gewaarborgd. Kinderen die hun opleiding voor hun achttiende levensjaar zijn begonnen en die nog niet zijn verwijderd uit Nederland, worden door de instelling ook ingeschreven als zij achttien jaar zijn geworden, maar de opleiding nog niet hebben afgerond. Het kabinet staat echter niet toe dat de Wet arbeid vreemdelingen niet wordt nageleefd door vreemdelingen die hier niet rechtmatig verblijven arbeid te laten verrichten, waaronder stages.' 

Boetes
De minister laat weten eerder ook in andere gemeenten streng te hebben opgetreden: 'Inmiddels zijn er boeterapporten opgemaakt bij de Gemeente Hollandse Kroon waar een ongedocumenteerde leerling van ROC Mondriaan stage liep. Ook bij de onderwijsinstelling zelf is een boeterapport opgemaakt.'

Reageer op dit artikel