nieuws

Passend loon voor een passende functie

Instroom

Een werknemer is vijf maanden ziek en re-integreert nu in een administratieve functie. De werkgever wil weten of hij vooraf moet toetsen of de functie wel passend is. En wat betekent het voor het salaris dat de nieuwe functie lager is ingeschaald?

Passend loon voor een passende functie

Als de werkgever en werknemer het eens zijn over de passendheid van de functie, dan is het niet nodig om dat eerst te toetsen. Mocht er toch discussie ontstaan, dan kan een van beiden een second opinion aanvragen bij UWV.

Als het gaat om het salaris, zal het minder makkelijk zijn om overeenstemming te bereiken wanneer de werkgever besluit om het lagere salaris te betalen. Tijdens ziekte heeft een werknemer twee jaar recht op doorbetaling van loon. Deze beloning is gebaseerd op zijn oude salaris. Als de werknemer en zijn werkgever overeenkomen dat het werk dat de werknemer tijdens zijn re-integratie uitvoert zijn nieuwe functie is, dan kan de werkgever het lagere salaris betalen. Maar de kans dat een werknemer hiermee instemt, is klein.

Reageer op dit artikel