nieuws

Reacties op het begrotingsakkoord

Instroom

Reacties op het begrotingsakkoord

Zowel werkgeversverenigingen als vakbonden zijn verrast over de snelheid van het komen tot een akkoord over de bezuinigingen. De meningen over de inhoud van het akkoord zijn echter verdeeld.

Een greep uit de reacties van werkgeversorganisaties en vakbonden op het begrotingsakkoord:  

VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland vinden dat de tijdelijke coalitie een ‘moedig pakket hebben opgesteld dat goed is voor Nederland', zo laat werkgeversorganisatie VNO-NCW weten op haar website. 'De Nederlandse politiek laat zich hier van zijn beste kant zien door zich in moeilijke tijden te verenigen', aldus de ondernemingsorganisaties.

Ook de AWVN noemt het akkoord ‘bijzonder moedig'. De werkgeversvereniging roept de eigen achterban op om nadelige effecten die het begrotingsakkoord op de eigen situatie kan hebben voor lief te nemen, in het bijzonder de WW-maatregel. AWVN: ‘Voor iedereen zit er wel iets vervelends in, maar het grote plaatje is goed voor Nederland.'

FNV-voorzitter Agnes Jongerius had graag gezien dat werkgevers en hogere inkomens meer van de lasten hadden gedragen. Ze is ook faliekant tegen het eerder laten ingaan van de verhoging van de pensioenleeftijd. Het opblazen van het pensioenakkoord noemt ze op de website van het FNV ‘ontzettend zorgelijk'. Jongerius: ‘Vooral de mensen die vroeg begonnen zijn met werken en dicht bij hun pensioen staan krijgen nu ineens een gat in hun inkomen ‘cadeau' van de politiek. En waarvoor? Op de vele miljarden die er bezuinigd zou moeten worden levert dit misschien honderd miljoen op.'

CNV-voorzitter Jaap Smit struikelt ook over de verhoging van de AOW-leeftijd. Zijn reactie op de website: 'Het pensioenakkoord was een evenwichtig pakket om de lasten eerlijker te verdelen. De focus zou moeten liggen op het goed uitvoeren van het pensioenakkoord, met echte maatregelen om ouderen aan het werk te krijgen. Door het versneld verhogen van de AOW-leeftijd worden nu grote groepen mensen in de problemen gebracht. Mensen die in de vut of prepensioenregeling zitten en na 2015, 65 worden, worden dan geconfronteerd met een gigantisch inkomensgat van een jaar geen AOW.'

In het akkoord wordt ook gesproken over het ontslagrecht en verkorten van de duur van de WW-uitkering. Smit: 'Het CNV pleit voor concrete hervormingen op de arbeidsmarkt. Uitgangspunt daarbij is dat mensen makkelijker van-werk-naar-werk gaan, waarbij er een grote verantwoordelijkheid ligt bij werkgevers. Met alleen gepeuter aan het ontslagrecht tast je de waarde achter het ontslagrecht aan: rechtsbescherming van werknemers en het zicht op continuïteit om in hun eigen inkomen te kunnen voorzien.'

Reageer op dit artikel