nieuws

Veel WW-ers in oosten Nederland

Instroom

Veel WW-ers in oosten Nederland

Het aantal mensen met werkloosheidsuitkering of arbeidsongeschiktheidsuitkering ligt erg hoog in het oosten. Het aantal bijstandsuitkering is juist erg hoog in grote steden.

Gemeenten met een bovengemiddeld aandeel personen met een uitkering als gevolg van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid zijn voornamelijk te vinden in de provincies Groningen, Limburg en in delen van Overijssel, Drenthe en Gelderland. In de meer westelijke provincies komt dit amper boven het landelijk gemiddelde uit.

Dit blijkt uit een analyse van cijfers (zomer 2011)  van het Centraal Bureau voor de Statistiek van de zomer 2011.

De arbeidsongeschiktheid heeft in Heerlen en Brunssum uitschieters. In juni 2011 ontvingen meer dan 120 per duizend personen daar een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Landelijk lag dit 50 personen lager. In Venlo werden naar verhouding veel WW-uitkeringen verstrekt, 33 per duizend personen. Gemiddeld was dit 22 per duizend personen.

Bijstandsuitkering in grote steden
In grotere steden wonen naar verhouding veel mensen met bijstand. Uitschieter is de gemeente Rotterdam. Het aandeel personen met bijstand steeg daar tussen juni 2010 en juni 2011 van 92 tot 96 per duizend personen. Gemiddeld in Nederland was dit 36 per duizend personen. Ook in de drie andere grote steden nam het beroep op de bijstand toe. In Amsterdam steeg het van 73 naar 76 per duizend personen.

Reageer op dit artikel