nieuws

Vele miljoenen naar imago techniek

Instroom

Vele miljoenen naar imago techniek

Het kabinet start een offensief om mensen te verleiden in de technische sector te gaan of blijven werken.

Met een reeks maatregelen moet een verwacht tekort aan technisch personeel worden verminderd of tegengegaan. Het tekort aan technici groeit enorm. Naar verwachting komt Nederland tot 2016 circa 170.000 technici zoals dakdekkers, storingsmonteurs en bankwerkers tekort.

Dat staat in een brief die ministers Maxime Verhagen van Economische Zaken, Henk Kamp cvan Sociale Zaken en Marja van Bijsterveldt van Onderwijs naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Een van de maatregelen is een bezoek van technici aan kinderen op 3500 basisscholen om hen te enthousiasmeren.

Ook moet het techniekonderwijs beter en aantrekkelijker worden. Leerlingen van de mavo of havo krijgen de kans om praktijklessen te volgen naast hun reguliere opleiding. Ook komt er in het mbo meer ruimte voor techniekopleidingen.

Het kabinet wil niet alleen nieuwe mensen de techniek inlokken, maar ook zorgen dat technici langer in de sector blijven werken. Nu volgen mensen wel een technische opleiding, maar gaan ze uiteindelijk niet in de techniek aan de slag. Ook zij-instromers moeten vaker voor techniek kiezen. Daarnaast moeten het onderwijs en het bedrijfsleven beter gaan samenwerken.

Het plan van het kabinet is gemaakt in reactie op aanbevelingen van het bedrijfsleven, die zijn samengevat in een masterplan Bèta en Technologie. Hoeveel het kabinet precies uittrekt voor de stimulering is niet duidelijk, maar het gaat in elk geval om meer dan 90 miljoen euro.

Reageer op dit artikel