nieuws

‘Werkgever biedt arbeidsgehandicapte wel werk’

Instroom

‘Werkgever biedt arbeidsgehandicapte wel werk’

Zowel mkb-ers als grote bedrijven zetten zich in om arbeidsgehandicapten aan het werk te krijgen via werkplekken of werkervaringsplaatsen. Dat stellen MKB-Nedertland en VNO-NCW in reactie op een zwartboek van FNV Bondgenoten en Abvakabo FNV.

Volgens deze vakbonden zouden de meeste bedrijven geen banen voor deze groep arbeidskrachten kunnen of willen bieden. De inspanning van werkgevers om arbeidsgehandicapten aan het werk te krijgen blijkt uit het toenemende aantal cao-afspraken, zo stellen MKB-Nederland en VNO-NCW. Ook starten individuele bedrijven en ondernemersnetwerken diverse projectinitiatieven op dit terrein.

De manier waarop wordt gekeken naar de nieuwe Wet werken naar vermogen (wwnv) loopt uiteen. De bonden vinden dat de zwaksten op de arbeidsmarkt worden buitengesloten, MKB-Nederland en VNO-NCW zien juist kansen in het nieuwe model van de wet. Wel denken de ondernemersorganisaties dat er een aanlooptijd voor nodig is.

Om de kansen van jonggehandicapten te vergroten is een goede, niet-bureaucratische uitvoering nodig, met een belangrijke rol voor re-integratiebedrijven, uitzendbureaus en UWV, schrijft MKB-Nederland in een reactie. 'Werkgevers moeten worden verlost van sores en rompslomp wanneer zij iemand in dienst nemen. Ook moeten de risico's voor werkgevers worden beperkt. Dat kan door loondispensatie, jobcoaching, subsidies voor werkplekaanpassingen en een ‘no riskpolis'. ?Ondernemingsorganisaties voelen niets voor quota, streefcijfers of initiatieven voor 'social return'. Die zijn in de praktijk namelijk onwerkbaar. Niet ieder bedrijf en niet iedere sector zal iemand uit de WWNV kunnen plaatsen.'

Reageer op dit artikel