nieuws

Werkloosheid is steeds vaker langdurig

Instroom

Werkloosheid is steeds vaker langdurig

De afgelopen twee jaar is het aantal mensen dat al een jaar of langer werkloos thuis zit, gestegen. Vooral 25- tot 45 jarigen en laagopgeleiden zijn vaker langdurig werkloos.

Het aantal steeg van 91 duizend in 2009 naar 139 duizend in 2011. In 2009 was bijna een kwart van de werklozen een jaar of langer werkloos, in 2011 was dat één op de drie. Zo blijkt uit cijfers van het CBS. In totaal kwam de werkloosheid,  lang-en kortdurend, in 2011 uit op bijna 420 duizend Nederlanders.

Vooral bij de 25- tot 45-jarigen is de langdurige werkloosheid opgelopen: het steeg van 20 procent in 2009 naar 31 procent vorig jaar. Voor ouderen tussen de 45 en de pensioenleeftijd ligt het aantal traditioneel hoog, maar zit één op de twee werklozen  langer dan een jaar thuis. Voor laagopgeleiden geldt ook dat ze steeds vaker langer dan een jaar zonder werk zitten: dat percentage steeg van 27 naar 39 procent.

De werkloosheid onder jongeren was met 9,8 procent vorig jaar redelijk hoog, maar is meestal wel van korte duur: dat percentage ligt op 15 procent. Zij wisselen vaker dan ouderen van baan waarbij werk en werkloosheid zich afwisselen.

Voor mensen in de WWB en in de WW geldt in het algemeen een sollicitatieplicht. Toch zegt de helft van de mensen met een WWB-uitkering geen verplichting tot solliciteren te ervaren. Voor mensen met een WW-uitkering geldt dat in een op de vijf gevallen. Hoe langer de uitkering duurt, des te lager is de ervaren sollicitatieplicht. Dat bleek uit een onderzoek van de Inspectie SZW in 2011.

Reageer op dit artikel