nieuws

Zo vergroot u de slagingskans van een expat

Instroom

Zo vergroot u de slagingskans van een expat

Het uitzenden van werknemers naar het buitenland kost al snel drie keer het basissalaris. Hoe vergroot u de kans dat een expat in het buitenland slaagt?

Adviesbureau Mercer ontwikkelde twaalf actiepunten voor bedrijven om hun expatbeleid af te stemmen op de zakelijke doelstellingen van 2012.

1. Neem het huidige expatbeleid onder de loep.
Hoe zijn de expatgewoonten geworden tot wat ze nu zijn? Zijn er gewoonten die bij uitzondering werden toegestaan nu regel geworden? Dan is het wellicht tijd het expatbeleid aan te passen. Vraag u daarbij ook af of u wilt dat het expatbeleid onderdeel is van een talentontwikkelingprogramma?

2. Introduceer verschillende beloningspakketten.
Veel organisaties behandelen hun expats als een homogene groep en maken daardoor structureel teveel kosten. Door onderscheidt te maken in de beloningspakketten naar type uitzending of type expatriate, is het mogelijk om kosten te besparen, Marijke Have van Mercer legt uit: ‘Jonge werknemers aan het begin van hun loopbaan zien een internationale opdracht als een manier om veel ervaring op te doen en een uitgebreid expatriate pakket is niet nodig om hen gemotiveerd in het buitenland aan de slag te laten gaan.

3. Overweeg ‘lokaal plus’- pakketten.
Werkgevers moeten kritisch kijken naar de redenen waarom ze werknemers in het buitenland plaatsen. Gaat het om tijdelijke internationale detacheringen met de bedoeling om ze te repatriëren nadat de opdracht is afgelopen? Of zijn het plaatselijk gerecruiteerde werknemers of expats die voor onbepaalde tijd in het buitenland werken? Het is heeft in die gevallen geen toegevoegde waarde om de band met het thuisland aan te houden, daar kan het beloningspakket op worden aangepast – Mercer stelt de introductie van een lokaal plus-pakket voor.

4. Vergelijk.
Vergelijk uw expatbeleid om ervoor te zorgen dat u niet over- of ondercompenseert. Arbeidsvoorwaarden voor expats zijn aan verandering onderhevig en zo loop je als werkgever het risico om te veel te betalen of afscheid te nemen van expatriates omdat je te weinig betaalt. De expat policy vergelijking kan op basis van locatie, type uitzending of sector.

5. Zorg voor het gezin van uw expat
Ongelukkige partners of kinderen hebben een sterke negatieve invloed op het welzijn van uw expatriate. De kans op vroegtijdige beëindiging danwel ‘uitzitten’ van de uitzending wordt groter. Doet uw organisatie voldoende om hen voor te bereiden? Blijft u ook tijdens de uitzending in contact met het thuisfront van expat?

6. Zorg voor een ‘evacuatieplan voor expats
De politieke onrust en natuurrampen in 2011 lieten zien dat het soms nodig is expats en hun familie te evacueren. Wacht niet af tot er een ramp gebeurt maar zorg voor een noodplan waardoor je snel kunt evacueren.

7. Overweeg ook lokaal personeel.
Afhankelijk van het land, de aard van het project en de beschikbaarheid van geschikte eigen kandidaten, is het soms zinvol om lokaal personeel in te huren in plaats van een expat te sturen.

8. Kijk naar hoe de vergoeding om koopkracht te behouden, is toegepast
De hoogte van de ‘çost of living’-vergoeding is afhankelijk van aannames over hoe bekend expats zijn met hun stad en welke kosten reeds vergoed worden op een andere manier. Het aanpassen van de cost of living allowances bespaart vaak kosten.

9. Bescherm tegen hogere belastingtarieven, maar overdrijf niet
Om de financiële impact van buitenlandse belastingen op de expat te minimaliseren, hanteren de meeste organisaties een ‘no gain no loss’ beleid. Daarbij moet uitgegaan worden van een flink aantal aannames. Door deze nauwkeurig te bekijken, kan uw organisatie kosten besparen.

10. Zorg voor een realistisch woonbeleid
Huisvesting is een van de duurste onderdelen van elke uitzending. Neem daarom voldoende tijd om passende en redelijke richtlijnen op te stellen voor het huren van een woning, communiceer dit vooraf helder richting aanstaande expatriates en relocation consultants die de zoektocht naar een geschikt huis begeleiden. Indien mogelijk, laat top management meebepalen over een afwijkende huurtoelage.

11. Houd de wisselkoersschommelingen en inflatie in de gaten
De wereldwijde economische crisis en de aanhoudende inflatie in sommige landen resulteert in veranderde wisselkoersen en koopkrachtniveau tussen thuis- en gastlanden. Pas uw beleid hier op aan; je wilt de expats niet afstraffen omdat de prijzen of wisselkoers zijn gestegen, noch wil je weer teveel geven als prijzen weer dalen of wisselkoersen veranderen.

12. Verwelkom terugkerende expatriates
Zelfs grote ondernemingen hebben moeite om terugkerende expatriates een goede plek te bieden. Terugkomen in het thuisland kan even stressvol zijn als beginnen aan een buitenlandse uitzending. Wat doet u om de terugkeer te vergemakkelijken? Is vóór een uitzending al nagedacht over welke functie die de expat zal kunnen doen, na afloop?

Reageer op dit artikel