nieuws

Bonden massaal tegen openbreken pensioenakkoord

Instroom

Nederlandse bonden tonen zich steeds bozer over het openbreken van het pensioenakkoord. Voorzitter John Kerstens van FNV Bouw noemt de Kunduz-deal een 'sterk staaltje onbetrouwbare overheid’.

Bonden massaal tegen openbreken pensioenakkoord

FNV-voorzitter Agnes Jongerius heeft mede namens FNV Bouw bij minister Kamp aangedrongen op duidelijkheid. De FNV wil een brief zien van de minister, waarin hij schrijft welke consequenties de deal heeft voor het pensioenakkoord. Zodra FNV Bouw de brief in handen heeft, zal de bond zich beraden op vervolgstappen om de inkomenspositie van AOW'ers te verbeteren.

Jongerius zei eind april al dat het openbreken van het pensioenakkoord een klap in het gezicht zou zijn van mensen die vroeg zijn begonnen met werken en nu een gat in hun inkomen krijgen. Nu het duidelijk is dat de minister het bestaande akkoord, waar ook zijn handtekening onder staat, inderdaad wil opzeggen, wekt hij de woede van belangrijke FNV-bonden.

Niet wenselijk
‘Tornen aan dit pensioenakkoord is niet verstandig en niet wenselijk', zegt ANBO-directeur Liane den Haan. Zij vraagt zich af of het überhaupt mogelijk is om de wetgeving op korte termijn zó te wijzigen dat de AOW-leeftijd al per 2013 met een maand omhoog gaat en zo ja, of het dan ook nog technisch uitgevoerd kan worden. ‘Met het pensioenakkoord is een broos evenwicht bereikt: de pijn wordt zo veel mogelijk eerlijk verdeeld over de generaties. Ook was geregeld dat de AOW, deels als compensatie voor het afschaffen van de huidige AOW-toeslag, vanaf 2013 extra wordt verhoogd met jaarlijks 0,6 procent. De wens tot versnelde invoering van verhoging van de AOW-leeftijd, zal dit evenwicht verstoren.'

Buitenspel
Ook FNV Bouw ergert zich aan de onduidelijkheid over het pensioenakkoord. Voorzitter Kerstens sprak al eerder zijn ongenoegen uit over het ombrengen van het pensioenakkoord. ‘Zoals het er nu uitziet, kan de bouwvakker door de Kunduz-coalitie fluiten naar een fatsoenlijke AOW op zijn 65ste. Ik vind het triest om te zien dat de partijen die zichzelf 'het verstandige midden' noemen, werkgevers en vooral werknemers nu bot buitenspel zetten. En dat terwijl zij zo hoog opgaven van de rol van de sociale partners bij het tot stand komen van het pensioenakkoord. Voor ons als bouwbond betekent dit werk aan de winkel.'

‘Stuk beroerder'
Voorzitter Henk van der Kolk van FNV Bondgenoten was vorig jaar tegen het pensioenakkoord, maar volgens hem wordt het nu nog een stuk beroerder. ‘Eens te meer is duidelijk geworden dat de politiek onbetrouwbaar is en dat zij met één pennenstreek centrale akkoorden terzijde schuift.'

Niet passend
CNV-voorzitter Jaap Smit stuurde eerder deze week al een brief naar de fractievoorzitters van Groen Links, D'66, Christen Unie, CDA en VVD. Daarin stelde hij dat de grondhouding "Met grote passen, snel thuis" lang niet altijd passend is voor de onderwerpen die vallen onder het akkoord. Smit hekelt de onduidelijkheid over de hervorming van de arbeidsmarkt en hekelt het openbreken van het pensioenakkoord. 'Duidelijkheid is er helaas wel over de houdbaarheid van het door de vakbeweging zwaar bevochten pensioenakkoord. Sprake is van het eenzijdig openbreken van een zorgvuldig tot stand gebracht akkoord tussen overheid en sociale partners, waardoor het CNV zich opnieuw buitenspel gesteld voelt, waardoor ernstig schade wordt toegebracht aan de overlegeconomie.'

 

Reageer op dit artikel