nieuws

‘Huis voor Klokkenluiders kan schadelijk zijn’

Instroom

‘Huis voor Klokkenluiders kan schadelijk zijn’

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn tegen het initiatiefwetsvoorstel van SP-Kamerlid Ronald van Raak om een Huis voor Klokkenluiders op te richten. De ondernemingsorganisaties zien meer in een advies- en verwijspunt.

Het voorgestelde Huis voor Klokkenluiders kan volgens de werkgevers een obstakel worden tussen de werknemer die een misstand meldt en de reguliere onderzoeksinstanties, en uiteindelijk schade opleveren voor zowel de werknemer als de werkgever.

Klokkenluiders moeten op adequate en veilig wijze melding kunnen doen van vermoedens van misstanden in de onderneming, zo erkennen ook VNO-NCW en MKB-Nederland. Maar zo stellen zij, zorgvuldigheid moet daarbij voorop staan, aangezien onzorgvuldigheid kan leiden tot grote schade voor beide partijen.

VNO-NCW en MKB-Nederland zien om die reden meer in een advies- en verwijspunt. Dat kan klokkenluiders een luisterend oor bieden, adviseren over de juiste procedures en doorverwijzen naar de juiste instanties. Geheimhouding blijft gewaarborgd. De SP wil het Huis voor Klokkenluiders onderbrengen bij de Nationale Ombudsman. ‘Dat leidt tot ongewenste zelfstandige activiteiten van de ombudsman’, aldus de ondernemingsorganisaties.

Reageer op dit artikel