nieuws

Kamp scherpt eisen voor pensioen aan

Instroom

Kamp scherpt eisen voor pensioen aan

Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft nieuwe spelregels opgesteld voor pensioenfondsen. Hij wil daarmee bereiken dat aanvullende pensioenen transparanter en beter bestand tegen financiële schokken worden.

Kamp heeft het financiële toetsingskader woensdag naar de Tweede Kamer gestuurd.

De belangrijkste elementen van het nieuwe toetsingskader zijn :

  • Sociale partners en pensioenfondsen moeten vooraf transparant zijn over de verdeling van financiële risico's, zodat jongeren en ouderen weten waar ze aan toe zijn.
  • Fondsen zullen naar de deelnemers toe helder moeten communiceren over deze risico's en over de gevolgen hiervan voor de koopkracht van hun pensioen. Deelnemers hebben recht op een realistisch beeld, ook over het wel of niet volledig indexeren van het pensioen.
  • Fondsen worden minder afhankelijkheid van dagkoersen op de financiële markten.
  • Het wettelijk kader zorgt ervoor dat in de contracten beter rekening gehouden wordt met de benodigde financiering voor indexatie.
  • Er komt één nieuw toetsingskader, met dezelfde uitgangspunten voor bestaande en nieuwe contracten.

Kamp benadrukt dat de nieuwe spelregels wel extra duidelijkheid moeten bieden, maar dat 100 procent zekerheid onmogelijk is. 'Nu zijn er ook al risico's, zoals blijkt uit de aangekondigde kortingen bij een groot aantal pensioenfondsen. Die risico's blijven. Nieuwe spelregels zorgen niet voor een extra pot met geld. Het nieuwe wettelijke kader zal fondsen echter wel dwingen om duidelijk te communiceren over de gevolgen voor de koopkracht van de deelnemers en de onzekerheden die er zijn. Hierdoor zullen deelnemers en gepensioneerden beter weten waar zij aan toe zijn.'

Lees hier meer over de nieuwe hoofdlijnennota

Reageer op dit artikel