nieuws

Reiskostenmaatregel leidt tot ongelijkheid

Instroom

Reiskostenmaatregel leidt tot ongelijkheid

Werkgeversvereniging AWVN hekelt het plan om de onbelaste reiskostenvergoeding af te schaffen. 'Dit betekent een lastenverzwaring voor werknemers en voor werkgevers en een uitbreiding van het loonbegrip — met onvermoede effecten.'

Onderdeel van het bezuinigingspakket is de volledige afschaffing van de huidige onbelaste reiskostenvergoeding van 19 cent per kilometer en de werkelijke kosten van openbaar vervoer in 2013. Deze maatregel geldt voor alle zakelijke en woon-werkkilometers. In de basis leidt deze maatregel tot een jaarlijkse lastenverzwaring voor werknemers van 1,9 miljard euro, waarvan 1,3 miljard ziet op het woon-werkverkeer en 0,6 miljard op de zakelijke reizen. 

Vrije ruimte
De gerichte vrijstelling wordt ongeveer fifty-fifty gebruikt voor eigen vervoer (19 cent) en openbaar vervoer (OV-kaarten). Onderdeel van het plan is om het budgettaire beslag van de zakelijke reizen (0,6 miljard) onder te brengen in de werkkostenregeling door de vrije ruimte in 2013 te verhogen van 1,6 procent naar circa 2,2 procent. Wellicht dat deze verhoging pas per 2014, als iedereen verplicht moet overstappen van de werkkostenregeling wordt doorgevoerd. Op deze wijze kunnen werkgevers de zakelijke ritten nog steeds belastingvrij vergoeden, zo vermeldt de toelichting. 

Moeilijk te aanvaarden
Het voorstel om de zakelijke reizen volledig tot het (belaste) fiscale loon te rekenen zou een forse uitbreiding van het loonbegrip tot gevolg hebben, met onvermoede effecten, stelt AWVN. 'Het is moeilijk te aanvaarden dat de werkgever kosten die echt als zakelijk worden gevoeld en dit feitelijk ook zijn voortaan als loon moeten aanmerken. Dat ter compensatie de vrije ruimte wordt verhoogd doet daar niet aan af. Het doel van de vrije ruimte was om daar de zogenoemde gemengde posten in onder te brengen. Dit zijn posten met een gedeeltelijk privé element.'

Ongelijkheid
Het voorstel leidt volgens AWVN tot ongelijkheid. 'Nadeel van dit terugsluizen in de werkkostenregeling is daarnaast dat er forse herverdelingseffecten kunnen optreden tussen bedrijven onderling. Niet voor niets is er bij de invoering van de werkkostenregeling voor gekozen de reiskostenvergoeding als gerichte vrijstelling te behouden. De hoogte van de vrije ruimte is gekoppeld aan de fiscale loonsom. Dit betekent dat bedrijven waarvan de werknemers gemiddeld een hoog inkomen verdienen, bevoordeeld worden ten opzichte van bedrijven met een lager inkomensniveau. Ook treden er verschillen op afhankelijk van de gemiddelde woon-werkafstanden per bedrijf.'

Reageer op dit artikel